• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Рішення 16-ї Української конференції з космічних досліджень, Одеса, 22 -27 серпня 2016 року

З 22 по 27 серпня 2016 року в Одесі відбулася 16 Українська конференція з космічних досліджень, організована Інститутом космічних досліджень НАНУ-ДКАУ за сприяння Державного космічного агентства України (ДКА), Національної академії наук України (НАН України) та фінансової підтримки ПАТ ЕЛМІЗ. Засідання конференції проводились на базі  Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

В конференції взяли участь 150 фахівців з 44 організацій України та 6 організацій інших країн. Зокрема, доповіді представили провідні вчені інститутів НАН України, підприємств космічної галузі, університетів, астрономічних обсерваторій та галузевих інститутів. Серед зарубіжних учасників – вчені з Болгарії, Грузії, Ізраїлю, Польщі та Росії.

 

 

Заслухано запрошені оглядові доповіді провідних вчених, пленарні та секційні доповіді, а також стендові презентації за тематикою 6 секцій:

 1. Дослідження ближнього космосу (в тому числі Сонця, сонячно-земних зв’язків, магнітосфери, іоносфери)
 2. Космічна біологія, медицина і науки про мікрогравітацію.
 3. Астрофізичні та космологічні дослідження
 4. Прилади, матеріали та технології для космічних досліджень
 5. Космічні апарати та системи для космічних досліджень
 6. Спостереження Землі з космосу

Тематика секцій охоплювала напрями космічних досліджень, які виконуються в межах Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки (ЗНТКПУ), Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки та в межах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій ГОРИЗОНТ 2020. Учасникам конференції передані примірники звіту України в Міжнародний комітет з космічних досліджень COSPAR – «Космічні дослідження в Україні 2014-2016».

Під час конференції відбулися круглі столи з обговорення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки та перспективної освітньої програми, а також робочі наради з пріоритетних наукових проектів «Іоносат-Мікро» та «Аерозоль-UA».

За результатами обговорень учасниками конференції було ухвалено наступні рішення:

 1. 16 Українську конференцію з космічних досліджень визнати успішною та вважати доцільним проведення наступної конференції у 2017 році у такому ж форматі.
 2. Відзначити високий рівень запрошених та пленарних доповідей, а також актуальність та належний рівень більшості секційних доповідей.
 3. Вважати неприпустимою ситуацію, що склалася з фінансуванням ЗНТКПУ у поточному році, внаслідок чого жодний з проектів космічних досліджень не одержав фінансової підтримки. Учасники конференції закликають керівництво ДКА докласти всіх зусиль для виходу з критичної ситуації з виконання наукових космічних проектів.
 4. За результатами громадського обговорення проекту Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 роки, проведеного в рамках круглого столу, конференція в цілому підтримує основні положення документу і просить заступника Голови ради з космічних досліджень НАН України, академіка НАН України Я.С.Яцківа при підготовці офіційного висновку від НАН України врахувати зауваження учасників обговорення.
 5. Ввавжати приоритетними завданнями ЗНТКПУ 2018-2022 рр. наукові проекти з дослідження ближнього космосу «Іоносат-Мікро» та «Аерозоль–UA». Просити ДКА передбачити необхідні заходи для виконання затверджених графіків їх виконання та відповідного фінансування.
 6. Підтримати ініціативу ДП «КБ «Південне» щодо створення платформи YuzhSat для дослідницьких мікросупутників. В рамках відповідних секцій Ради з космічних досліджень НАН України представникам ДП «КБ «Південне» та ІКД НАНУ-ДКАУ забезпечити збір пропозицій з корисного навантаження для малих космічних апаратів на базі платформи YuzhSat та виробити пропозиції для перспективних проектів нової ЗНТКПУ на 2018-2022 роки.
 7. Вважати доцільним розгляд та затвердження Концепції діяльності в галузі супутникових спостережень Землі як основи відповідних розділів наступних ЗНТКПУ та програми космічних досліджень НАН України та рекомендувати ДКА поновити роботу відповідної секції при науково-технічній раді ДКА.
 8. Рекомендувати ДКА та іншим зацікавленим органам державної влади підтримати ініціативу наукової спільноти щодо участі у реалізації міжнародного десятилітнього плану створення «системи систем» з глобального спостереження земної поверхні GEOSS, створивши національний комітет програми GEO.
 9. Рекомендувати Президії НАН України подовжити на 2017 рік термін дії Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 роки, що дасть змогу узгодити планування досліджень в межах ЗНТКПУ на 2018-2022 роки та цієї програми.
You are here: Рішення 16-ї Української конференції з космічних досліджень, Одеса, 22 -27 серпня 2016 року