• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр (2016)

Перелік науково-технічних завдань за Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр., що будуть виконуватися у 2016 році в рамках п'ятого етапу Програми

Напрям А. Дослідження з проблем динаміки космічних апаратів, астродинаміки та механіки космічних польотів

 

Назва проекту Організація -виконавець
1

Дослідження особливостей і механізмів керування орбітальним рухом КА в середовищі, яке проводить струм

Інститут технічної механіки НАН України та ДКА України

2

Методи і алгоритми прецизійного робастного управління малими космічними апаратами і їх реалізація на проблемно орієнтованих процесорах

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

3

Розрахункова оцінка вібрацій елементів аерокосмічних систем при силових та аеродинамічних навантаженнях

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України


Напрям Б. Дослідження з актуальних проблем природничих наук з використанням космічних засобів і технологій:

Б.1 Науки про життя в космосі (біосфера)

Назва проекту

Організація -виконавець

4

Фізико-хімічні властивості  біомембран рослинних клітин в умовах мікрогравітації: цитоплазматична та енергетичні мембрани

Особливості формотворчих процесів мохів

Клітинні механізми у кістках скелету в умовах мікрогравітації

Вплив неорганічних наночастинок аналогів місячного та марсіанського ґрунту на нервові закінчення головного мозку та клітини крові

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України

 Співвиконавці

Інститут екології Карпат НАН України
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН
України

Б.2 Космічні аспекти наук про Землю (геосфера)

Назва проекту

Організація -виконавець

5

Методика і апаратне забезпечення дослідження атмосферного аерозолю та валідації супутникових досліджень аерозолю та озону в атмосфері Землі" - проект наземної підтримки космічного експерименту «Аерозоль-UA (NAS)»

Радіоастрономічний інститут НАН України Співвиконавець: Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Б.3 Науки про навколоземний космічний простір (іоносфера, магнітосфера)

Назва проекту

Організація -виконавець

6

Багатопозиційні іоносферні дослідження для підсупутникового супроводу національних і міжнародних космічних проектів. Створення системи збору, обробки та аналізу наземних і бортових космічних ОРБ/ГЛОНАСС спостережень.

Радіоастрономічний інститут НАН України Співвиконавець: Головна астрономічна обсерваторія НАН України

7

Дослідження магнітосферно-іоносферної взаємодії з використанням високоорбітальних КА.

Турбулентні властивості сонячної та навколоземної плазми. Супровід Програми.

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Співвиконавець:
Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Б.4 Науки про Сонце та сонячно-земні зв’язки (геліосфера)

Назва проекту

Організація -виконавець

8

Скоординовані синхронні дослідження об'єктів сонячної системи методами наземно- космічної низькочастотної радіоастрономії. Комплексні дослідження геоефективних проявів сонячної активності.

Радіоастрономічний інститут НАН України

Співвиконавець: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Б.5 Науки про Всесвіт (позаатмосферна астрономія)

Назва проекту

Організація -виконавець

9

Створення Українського Астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики.

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Співвиконавець:
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

10

Дослідження кінематики Галактики з використанням власних рухів зір. Виявлення аномалій структури поверхні Місяця з використанням космічної фотометрії високої роздільної здатності (за даними GAIA та LRO)

Радіоастрономічний інститут НАН України

Напрям В. Нові матеріали, конструкції та технології космічної галузі

Назва проекту

Організація -виконавець

11

Нові нанокомпозиційні матеріали для космічних сенсорів (акселерометрів, гравіметрів, датчиків тиску тощо)

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

12

Розробка комплексу експериментальних засобів для дослідження впливу факторів навколоземного космічного простору на міцність конструкційних матеріалів.

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

13

Створення та дослідження конструкцій перетворюваного об'єму (КПО) космічного призначення. Створення нового покоління електронно-променевого інструменту для виконання монтажних і ремонтно- відновлювальних робіт у відкритому космосі. Вивчення впливу мікрогравітації на змочування рідинами неорганічних матеріалів та паяння їх металевими розплавами

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

14

Розроблення і дослідження характеристик та параметрів мініатюрних і плоских теплових труб з композиційними капілярними структурами, призначених для систем термостабілізації космічного та авіаційного обладнання

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Напрям Г. Космічне приладобудування

Назва проекту

Організація -виконавець

15

Концепція побудови та експериментальне відпрацювання прототипу компактного супутникового приладу SIDRA з реєстрації потоків заряджених частинок високих енергій

Радіоастрономічний інститут НАН України

16

Наукові основи та технічні пропозиції щодо створення комплексу апаратури для перспективних космічних досліджень.

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

17

Створення інтелектуальної лазерної системи стикування космічних апаратів на активних оптичних маркерах та її лабораторне макетування.

Міжнародний центр  «Інститут прикладної оптики» НАН України

18

Технологічні особливості розроблення акусто-оптичних фільтрів для спектральних приладів аерокосмічного базування.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

Напрям Д. Використання космічних засобів та технологій для вирішення науково-практичних задач

Назва проекту

Організація -виконавець

19

Методи та засоби експериментальної системи моніторингу об'єктів ближнього космосу з метою виявлення потенційно загрозливих ситуацій та підготовки заходів щодо їх усунення

Головна астрономічна обсерваторія НАН України зі співвиконавцями

Напрям Є. Науково-правовий, економічний та соціальні аспекти космічних досліджень

Назва проекту

Організація -виконавець

20

Еколого-правові засади космічної діяльності

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

You are here: Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр (2016)