• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр (2018)

Перелік проектів Цільової комплексної програми НАН Україниз наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр., що виконувались у 2018 році в рамках першого етапу Програми

Напрям А. Ідеї, концепції, науково-технічне та фінансово-економічне обґрунтування майбутніх космічних проектів України

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

1

Доведення концепції створенняпостбіотиків для профілактики розладівздоров’я космонавтів

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

2

Дослідження гравічутливості тагравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин

Інститут екології Карпат НАН України

3

Дослідження функціональних сайтів цитоплазматичної мембрани рослинних клітин в умовах реальної та модельованої мікрогравітації

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4

Розробка концепції регуляції розвитку та стресостійкості рослин для їх адаптації до умов космічних польотів шляхом залучення клітинно-біологічних ресурсів

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України

5

Розроблення підходів нейропротекції при довготривалих космічних місіях

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

6

Створення низькочастотних радіоастрономічних елементів і систем для досліджень об'єктів Всесвіту з поверхні Місяця

 

Радіоастрономічний інститут НАН України

Напрям Б. Систематизація, обробка даних та інтерпретація результатів завершених супутникових наукових експериментів, зокрема з використанням українських бортових приладів, встановлених на вітчизняних та закордонних космічних апаратах

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

7

Дослідження та інтерпретація акустичних коливань на Сонці

за даними космічних експериментів КОРОНАС- ДИФОС (Україна), SОНО (США) та наземних спостережень

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

8

Дослідження низькочастотних хвильових процесів в іоносфері за даними з космічних апаратів. Супровід Програми.

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям В. Інформаційне та методичне забезпечення і розробленн яустаткування для корисного навантаження КА в науково-технічних космічних проектах, включених до Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018-2022 рр.

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

9

Розробка програмно-апаратного комплексу для калібрування інструментів, збору та обробки даних космічної місії Аерозоль-UA

Г оловна астрономічна обсерваторія НАН України

10

Принципи одержання матеріалів в умовах мікрогравітації

Інститут космічних досліджень НАН Українита ДКА України

Напрям Г. Науково-технічна підтримка виконання проектів, включених до Програми спільних досліджень НАН України і Державного підприємства «КБ «Південне»  ім. М.К. Янгеля»

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

11

Розробка та дослідження методів управління динамічними системами зобмеженими параметричними іструктурними збуреннями, включаючи системи орієнтації космічних апаратів

Інститут космічних досліджень НАН Українита ДКА України

12

Розробка та дослідження прототипів розкривних модулів Місячної промислово-дослідницької бази

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

13

МіНі-магнітосфера як засіб керування рухом космічного апарату в іоносфер іЗемлі за допомогою власного магнітного полята обґрунтування ефективності технології очищення навколоземного простору від об’єктів космічного сміття (експериментальні та теоретичні дослідження)

Інститут технічної механіки НАН Українита ДКА України

14

Розробка методик і комплексу випробувальних та інформаційних засобів для оцінки міцності перспективних композиційних матеріаліві працездатності елементів конструкцій ракетно-космічної техніки за умов екстремального термосилового навантаження

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

15

Розробка теоретичних основ проектування тонкостінних елементів ракет-носіїв із високоміцних 

нанокомпозитних матеріалів

Інститут проблем 

машинобудування 

ім. А.М.Підгорного 

Національної академії наук України

Напрям Д. Науково-технічна підтримка проектів українських учених, які здійснюються або заплановані до виконання в міжнародних космічних місіях

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

16

Розробка обладнання та технології електронно-променевого зварювання для виконання монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт на поверхні Місяця при будівництві та експлуатації довготривалих місячних баз

Інститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України

17

Удосконалення наявної наземної низькочастотної акустичної та радіоастрономічної інфраструктури та проведення активних наземно-космічних експериментів

Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка НАН України

Напрям Е. Створення баз даних космічних місій України та світу й опрацювання їхніх результатів

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

18

Новітні методи та нові знання пробудову матерії у Всесвіті: опрацювання та наповнення бази даних рентгенівських космічних місій

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

19

Створення інформаційної системи збору,обробки та розповсюдження даних космічного проекту «Іоносат - Мікро»

Інститут космічних досліджень НАН Українита ДКА України

20

Обробка спостережних даних космічних гама- та рентгенівських обсерваторійім.Фермі, Чандра і ХММ-Newton та розробка програмного забезпечення для калібрування малого черенковського телескопу SSТ-1М, що входить в масив черенковських гамма-телескопів міжнародного проекту СТА

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

Напрям Є. Вдосконалення наявних і створення нових науково-дослідни хназемних систем із супроводу національних та міжнародних космічних місій

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

21

Наземний супровід системою низькочастотних радіотелескопів УТР-2- УРАН - ГУРТ міжнародних та українських космічних місій. Шифр «Кронос-2018»

Радіоастрономічний

інститут НАН України

22

Розробка компактних енергоефективних імпульсних лазерів на кераміці для лазерно-локаційних систем наземного та космічного базування

Міжнародний центр «Інститут прикладної оптики» НАН України

23

Наземна система моніторингу космічних об’єктів у рамках міжнародної місії Gаіа

Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України

Напрям Ж. Створення та підтримка функціювання академічного сегменту Національної системи моніторингу космічної обстановки

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

24

Інформаційний сервіс космічної погоди

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

25

Інформаційно-ефемеридний сервіс та інформаційний сервіс спостережень штучних супутників Землі і малих небесних тіл

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

26

Моніторинг стану геокосмосу та збурень космічної погоди з використанням національних і міжнародних систем дистанційного зондування

Радіоастрономічний інститут НАН України

Напрям 3. Забезпечення виконання молодіжних проектів - переможців конкурсів

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

27

Забезпечення виконання проектів:

  • розроблення нової універсальної  методики оцінювання токсичності планетарного пилу для перспективних космічних місій (Конкурс молодіжних проектів);
  • створення штучної екосистеми для проведення біологічних експериментів на наносупутниках«Мікрокосм-М» (Конкурс молодіжнихпроектів);
  • космічний проект «Кластеріон»: вивчення динамічних процесів в іоносфері з використанням кластера супутників YuzhSat (Конкурс YuzhSat);
  • розробка алгоритмів роботи та обробки інформації приладу «Піон» для вивчення іоносферної плазмина борту мікросупутників (Конкурс YuzhSat)

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

Напрям И. Соціогуманітарні та правові аспекти космічної діяльності

Назва проекту

Організація -виконавець

Звіт

28

Правове забезпечення довгострокової сталості космічної діяльності» (2018-2022). Етап 1. Державно-приватне партнерство в космічній галузі

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

You are here: Цільова комплексна програма НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр (2018)