• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER (В межах Національної програми впровадження Грід-технологій)

В межах проекту створюється єдина сервіс-орієнтована Grid-інфраструктура для моніторингу надзвичайних ситуацій у Регіональному центрі підтримки UN-SPIDER з використанням супутникових та наземних даних, а також моделей довкілля та оцінки ризиків.

Задачі проекту:

  1. Адаптація моделі метеорологічного моделювання WRF та інших моделей довкілля для використання на кластерах з різною архітектурою (в кооперації з ВО Earth Scince Research Європейського союзу).
  2. Розробка інтелектуальних методів моніторингу надзвичайних ситуацій та моделювання довкілля.
  3. Грідіфікація  розроблених методів у межах єдиної інформаційної інфраструктури.
  4. Побудова мережевого сховища, що включатиме оперативний та довгостроковий архіви даних спостереження Землі.
  5. Забезпечення розширення ВО Earth Observation Grid з залученням нових профільних установ та у межах міжнародної діяльності.
  6. Розроблення засобів надання та візуалізації результатів моніторингу надзвичайних ситуацій.
  7. Відпрацювання технічних рішень щодо організації та функціонування міжрегіональних сервіс-орієнтованих систем.

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Інформаційні технології Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER (В межах Національної програми впровадження Грід-технологій)