• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Оцінювання ефективності діяльності інституту

Протягом листопада 2023 року відбувалася процедура оцінювання ефективності діяльності Інституту у період 2017-2022 роки відповідно до регламентуючих документів НАН України. До складу комісії  входили:
ПАНКРАТОВА Н. Д., чл-кор. НАН України, д. техн. наук, професор, НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського; АЛПАТОВ А. П., чл.-кор. НАН України, д. техн. наук, професор, Інститут технічної механіки НАН України, ЄРШОВ С. В., д. т. наук,   Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, ЗБРУЦЬКИЙ О. В., д. техн. наук, професор, Центр авіаційних систем НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ЛОЗИЦЬКИЙ В. Г., д. фіз.-мат наук, Астрономічна обсерваторія КНУ ім. Тараса Шевченка, МІЛІНЕВСЬКИЙ Г. П., д. фіз.-мат. наук, професор, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ,СІМЕНС Едуард,  професор, Центр інженерії та інформації Technologies Anhalt University of Appliced Sciences.
В результаті роботи комісія з оцінювання ухвалила рішення щодо віднесення Інституту та всіх чотирьох відділів до категорії А (загальна підсумкова оцінка 85,3 бали), а також висловила низку рекомендацій. Остаточне рішення ухвалюватиме  Постійна комісія з оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України за науковим напрямом фізико-технічних і математичних наук. Основні параметри діяльності, представлені Інститутом наведені у презентації.
You are here: Оцінювання ефективності діяльності інституту