• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Магнітосфера

Магнітосфера являє собою частину простору довкола Землі, де всі фізичні процеси керуються геомагнітним полем. Її вивчення тісно пов'язане з такими галузями науки як астрофізика, фізика Сонця, фізика плазми, геофізика та атомна фізика. Дослідження магнітосфери мають широке практичне застосування, значення якого буде зростати в міру освоєння людством космічного простору.

Основними методами дослідження магнітосфери є: прямі (in situ) і дистанційні вимірювання з допомогою КА; наземні спостереження; аналіз даних; теорія і моделювання.

Напрями досліджень магнітосфери, що проводяться у відділі космічної плазми:

  • Хвильові процеси в магнітосфері;
  • Рівновага магнітосферної плазми;
  • Рух високоенергетичних часток у магнітосфері;
  • Взаємодія сонячного вітру з магнітосферою.

Найбільш вагомі результати:

  • Побудована теорія жолобкових і балонних мод у магнітосфері;
  • Розроблена модель магнітостатичної рівноваги магнітосферної плазми;
  • Досліджено вплив пітч-кутового розсіювання на розподіл протонів у радіаційних поясах;
  • Вивчені механізми генерації збуреннями в сонячному вітрі хвильових явищ у магнітосфері.

Дослідження за даним напрямом проводяться у межах тем НАНУ.

У рамках міжнародної співпраці в ІКД НАНУ-НКАУ розробляється методика проведення експериментів і обробки та інтерпретації отриманих даних у межах проекту «РЕЗОНАНС».