• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Кріогенно-оптичний датчик для високочутливих гравітаційних вимірів

Перспективні космічні експерименти та освоєння сусідніх планет тісно пов'язані із вивченням їх гравітаційного поля. У зв'язку з цим важливо розробляти нові прилади для гравітаційних вимірів на основі нових фізичних принципів. У Відділі дистанційних методів та перспективних приладів спільно з Інститутом фізики НАНУ розроблено концепцію та експериментальний зразок нового кріогенно-оптичного датчика орієнтованого на застосування в космічній галузі, геодинаміці та фундаментальних експериментах.

Основою датчика є магнітний підвіс з левітуючим пробним тілом, високоточний оптичний реєстратор механічних координат левітуючого тіла і система обробки сигналів. Побудовано макет датчика і проведено його тестування. Досягнута чутливість датчика дозволяє вимірювати прискорення земного тяжіння на рівні 10-10 g.

Робота виконувалась та виконується в рамках тем НАНУ та проектів (контрактів): „ Development of the Cryogenic-Optical Sensor for the Highly Sensitive Gravity Meters" (УНТЦ проект U039k, керівник проекту В.О. Яценко), "Формулювання технічних вимог до накопичувачів енергії, гравіметрів та акселерометрів на наноструктурах" (Держ. Контракт 0108U008531).

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Прилади і технології Кріогенно-оптичний датчик для високочутливих гравітаційних вимірів