• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Технології оцінювання ризиків впливу іонізуючого випромінювання на функціонування супутникових приладів


При експлуатації ракетно-супутникової техніки в космічному просторі іонізуюче випромінювання впливає на функціонування приладів та систем. Важливу роль при плануванні та аналізі космічних експериментів відіграє оцінка ймовірних ризиків впливу космічної радіації на якість функціонування технологічних систем та приладів. Для аналізу наслідків такого впливу у Відділі дистанційних методів та перспективних приладів спільно з Інститутом фізики НАНУ і КБ "Південне" розробляються методи та технологія оцінювання ризиків впливу іонізуючого випромінювання на функціонування супутникових приладів.
  На основі теорії нелінійних динамічних систем розроблено технологію обробки даних космічних спостережень для оцінювання ризиків впливу сонячної радіації на функціонування супутникових приладів. Для цього розроблено методи та алгоритми пошуку моделей прогнозування геомагнітної активності, розрахунку функції розподілу довільного вектору експериментальних даних, аналізу ризиків із урахуванням обмежень. Розроблені методи дозволяють проводити автоматичний пошук моделі прогнозування із урахуванням вимог щодо якості прогнозу та складності моделі. На основі прогнозних оцінок та експериментальних даних геомагнітної активності побудовано оптимізаційні моделі оцінки ймовірних ризиків впливу на роботу космічних апаратів.

Робота виконується в рамках тем НАНУ, частково виконувалась в рамках проекту "Розробка методів прогнозування космічної погоди та вивчення фізичних механізмів впливу сонячного вітру на геомагнітну активність та інтеграцію аерокосмічних та наземних даних про зміни космічної погоди та її вплив на земні процеси" (№ держреєстрації 0108U009121, 2008-2010 рр.).

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Прилади і технології Технології оцінювання ризиків впливу іонізуючого випромінювання на функціонування супутникових приладів