• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Загальна інформація

     Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України (ІКД НАН України та ДКА України) створено 8 квітня 1996 року на базі Відділення систем керування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (ІК НАН України).

Основними напрямами діяльності Інституту є:

  • сонячно-земні зв'язки та космічна погода;
  • космічні інформаційні системи і технології, методи оброблення аерокосмічних даних;
  • космічне матеріалознавство;
  • розробка та створення перспективних приладів для космічних досліджень;
  • теорія та методи керування складними динамічними системами космічного призначення.

     ІКД НАН України та ДКА України бере участь у національних та міжнародних проектах з досліджень навколоземного космосу: Потенціал (на борту «Січ-2»), Іоносат-Мікро. У галузі спостережень Землі в Інституті виконується низка міжнародних проектів, зокрема проект ERA-PLANET.
     ІКД представляє інтереси України в міжнародних космічних організаціях і робочих групах (COSPAR, CEOS, GEO). На базі ІКД НАН України та ДКА України створено регіональний центр підтримки програми UN-SPIDER (використання космосу для моніторингу надзвичайних ситуацій).
     В ІКД НАН України та ДКА України функціонують 5 науково-дослідних підрозділів, працюють близько 100 співробітників, серед яких: 1 академік НАН України, 2 члени-кореспонденти НАН України, 11 докторів наук, 26 кандидатів наук, двом докторам наук присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
     Вчену Раду очолює директор Інституту, член-кор. НАН України Олег Павлович Федоров, учений секретар – к.т.н. Олена Олексіївна Ніжніченко.
     Львівський центр ІКД (ЛЦ ІКД) створено у 1996 році, як провідний центр космічного приладобудування. Наразі в ЛЦ ІКД працює більше 100 фахівців, які розробляють апаратуру для електромагнітних вимірювань, системи оброблення інформації, наземні засоби.

You are here: Загальні відомості