• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Розробки та впровадження

Протягом 2010-2012 років співробітники ІКД та ЛЦ ІКД виконали наступні основні роботи в галузі впровадження результатів досліджень:

1. За замовленням Державного космічного агентства України (ДКАУ) розроблено програму та методику космічного експерименту «Потенціал», який здійснено на космічному апараті (КА) «Січ-2». Створено комплекс наукової апаратури «Потенціал» з програмно-апаратним забезпеченням. Запуск КА «Січ-2» здійснено у 2011 р., проведено серію спостережень параметрів космічного простору. На базі ІКД НАН України та НКА України створено інтернет ресурс одержаних даних. (ІКД та ЛЦ ІКД)

2. Розроблено методи оцінювання ризиків надзвичайних ситуацій та оцінки площ посівів сільськогосподарських культур на основі геопросторової інформації різної природи: супутникових даних, наземних вимірювань, прогнозного моделювання та даних статистики. Розроблені методи та геоінформаційні сервіси використовуються в центрі даних регіонального офісу підтримки програми UN-SPIDER, який включено до світової системи даних WDS та у проекті GMES GEOLAND-2.

3. В рамках науково-технічного інноваційного проекту “Виготовлення польового спектрофотометра для тестування стану рослинності”, створено польовий спектрофотометр, що практично використовується в Інституті фізіології рослин і генетики НАНУ. Підготовлено один патент на винахід та ведеться підготовка матеріалів для патенту на спосіб оцінювання стану рослинності на основі спектральних даних.

4. За замовленням ДКАУ (НДР «Створення контрольно-калібрувального полігону підсупутникової підтримки» (шифр «Полігон») протягом 2011-2012 рр. створено каталог тестових об’єктів у районі розташування Національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) (м. Євпаторія-19) для оцінювання характеристик та калібрування оптичних сенсорів ДЗЗ космічних систем. Розроблено та статистично оцінено щодо точності методики оцінювання у польоті на основі даних зйомки космічної системи «Січ-2» просторової розрізнювальної здатності на місцевості, радіометричного калібрування та визначення спектральної чутливості каналів багатоспектральних знімальних систем ДЗЗ. Обґрунтована інфраструктура створюваного контрольно-калібрувального полігону у районі розташування НЦУВКЗ та план її розвитку. Результати розробок впроваджуються в НЦУВКЗ (м. Євпаторія-19) та ДП «Дніпрокосмос» (м.Дніпропетровськ), який є національним оператором даних космічної зйомки космічних систем «Січ».

5. Розроблена автоматизована система збору електромагнітних даних на базі магнітометрів LEMI-112А та LEMI-112 та розміщена на антарктичній станції «Академік Вернадський» і успішно використовується для вивчення природного магнітного поля, глибинної земної кори та грозових зон планети. (ЛЦ ІКД)

6. При створенні системи моніторингу “космічної погоди” розроблено мобільний вимірювач інфразвуку, який використовується Карпатським відділенням інституту Геофізики ім. С.І.Субботіна для виявлення передвісників землетрусів в зоні Вранча (м.Берегово). (ЛЦ ІКД)

7. Створено вимірювач природного інфразвукового поля Західного полісся (Шацька міжгалузева екологічна лабораторія) для проведення моніторингу атмосферних явищ. (ЛЦ ІКД)

8. Впроваджено комплект магнітотелоричної станції LEMI-417М на науковій станції Російської академії наук в м. Бішкек (Киргизія) та в Московському Держуніверситеті. (ЛЦ ІКД)

9. Комплект обладнання для геомагнітної обсерваторії в складі магнітометрів LEMI-025 та LEMI-204 впроваджено у геомагнітній обсерваторії м. Казань (РФ) та «ДГП Институт геофизических исследований» в м. Алма-Ата (Казахстан). (ЛЦ ІКД)

10. Розроблено, виготовлено та впроваджено трикомпонентний магнітометричний перетворювач у ДП «Науково-дослідний інститут комплексної автоматизації, м. Донецьк. (ЛЦ ІКД)

You are here: Головна