• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Семінар за проектом Earth Observation Based Information Products for Drought Risk Reduction at the National Level (EvIDENz)

14–15 травня 2018 року в Києві відбувся семінар за проектом Earth Observation Based Information Products for Drought Risk Reduction at the National Level (EvIDENz) – Інформаційні продукти на основі даних спостереження Землі для зниження ризику посух на національному рівні. Семінар організовано Інститутом космічних досліджень НАН України та ДКА України (ІКД).

В межах проекту Україна розглядалася як пілотна країна для розроблення інформаційних продуктів моніторингу прямих сільськогосподарських втрат для економіки через посухи, що може бути внеском до Сендайського фреймворку для зменшення ризиків стихійних лих (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) на 2015–2030 рр. Зокрема, розроблений робочий потік надає можливість оцінювати економічні наслідки прямої втрати посівних площ унаслідок посухи у 2015 році для Київської області в Україні.

Під час пленарної секції консорціум проекту представив отримані результати. Так, представники ІКД презентували попередні результати зі створення робочих потоків оцінювання індикаторів досягнення цілей сталого розвитку (SDG), які зараз розроблюються в межах проекту Geo Essential ERA-PLANET. Зокрема, представлено попередні результати для цілей сталого розвитку SDG 2.4.1 (частка продуктивних сільськогосподарських угідь до загальної площі земель, що використовуються для господарювання) та SDG 15.3.1 (частка земель, які зазнали впливу деградаційних процесів до загальної площі), а також запропоновано Nexus-підхід для оцінки важливих параметрів довкілля (Essential Variables). Представленo попередню реалізацію розроблених робочих процесів у межах інфраструктури Vlab.

Під час тренінгу, проведеного в приміщенні Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», користувачі взяли участь у практичній сесії з оцінювання ризиків посух і відповідних збитків за даними дистанційного зондування, котрі викликали великий інтерес присутніх.

You are here: Семінар за проектом Earth Observation Based Information Products for Drought Risk Reduction at the National Level (EvIDENz)