• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Конкурс на заміщення вакантних посад

Вимоги до посад:

 • старшого наукового співробітника, завідувача сектору/лабораторії, що входить до складу іншого наукового підрозділу – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;
 • наукового співробітника, з основного напряму діяльності – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів;
 • молодшого наукового співробітника, з основного напряму діяльності – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) або магістр
Перелік документів для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

 • письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.


Адреса прийняття документів:

м. Київ, проспект Академіка Глушкова 40, корп.  4/1, кімн. 310,   тел. +38044 5265188, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

You are here: Корисна інформація Конкурс на заміщення вакантних посад