• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

The State Space Agency of Ukraine now is under anothe Ministry

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of  Ukraine,  September 7, 2020 No 819  (https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-ministerstva-z-pitan-a819) new powers of the newly formed the Ministry of Strategic Industries of Ukraine have been identified, including in particular: "ensuring the formation and implementation of state policy in the field of space activities."

In Ukrainian:

 • розробляє концептуальні основи державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави, координує їх впровадження;
 • координує питання розроблення концептуальних основ державної політики у галузі дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави, координує їх впровадження;
 • координує космічну діяльність в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
 • координує разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук виконання відповідними суб’єктами заходів Загальнодержавної цільової, науково-технічної, космічної програми та забезпечує її виконання;
 • є державним замовником науково-дослідних робіт з дослідження і використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, зокрема міжнародних космічних проектів;
 • організовує забезпечення суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
 • організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв’язків та бере участь у підготовці міжнародних договорів України у сфері космічної діяльності;
 • затверджує порядок діяльності представництв замовника – ДКА з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;35) надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
 • вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами у галузі космічної діяльності"Крім того, Міністр погоджує всі організаційні (наприклад, структуру ДКА) та кадрові питання (аж до рівня заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДКА).

 

You are here: Events Archive of events The State Space Agency of Ukraine now is under anothe Ministry