• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Створено Робочу групу з розроблення Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (ЗНТКПУ) на 2021-2025 роки та Стратегії космічної діяльності України до 2030 року

Наказом Міністра з питань стратегічних галузей промисловості  України від 30 жовтня 2020 року створена Робоча група з  розроблення Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (ЗНТКПУ) на 2021-2025 роки та Стратегії космічної діяльності України до 2030 року. 

Робочу групу очолив заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Коваленко Т.В. Члени Робочої групи: Кузнєцов Е.І., Осадчий О.В., Мітрахов М.О., Спіркін С.В., Федоров О.П., Пилипенко О.В., Малишева Н.Р., Євлашина М.Л. За підсумками двох засідань Робочої групи було узгоджено доопрацьовану редакцію проєкту Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки, обговорено базові принципи підготовки Стратегії космічної діяльності України до 2030 року.

У ході засідань Робочої групи з  розроблення Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (ЗНТКПУ) на 2021-2025 роки та Стратегії космічної діяльності України до 2030 року було обговорено та узгоджено доопрацьовану редакцію проєкту Концепції. В проєкті Концепції враховано основні зауваження, отримані від НАН України, Національної Ради України з питань розвитку науки і технологій та Міністерства освіти і науки України. Загальний обсяг фінансування Програми запропоновано залишити у сумі 30 млрд. грн., у тому числі, із державного бюджету – 15 млрд грн., позабюджетне фінансування – 15 млрд грн. 

Запропоновано доручити ДКА України повідомити НАН України, Національну Раду України з питань розвитку науки і технологій та Міністерство освіти і науки України про врахування їх зауважень, надіслати проєкт Концепції на перепогодження до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та на узгодження до Міністерства юстиції України. 

Після затвердження Урядом Концепції ЗНТКПУ, ДКА спільно з НАН України протягом трьох місяців необхідно буде сформувати, узгодити та подати проєкт Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. Голова Робочої групи запропонував ДКА України залучати на засідання НТР основних замовників космічної продукції та послуг від міністерств та відомств.

При підготовці Стратегії космічної діяльності України до 2030 року запропоновано використовувати підготовчі матеріали, які надано членам Робочої групи Інститутом космічних досліджень НАН та ДКА України,  та залучати до цього нових членів Робочої групи та експертів.

В ході засідання  Голова Робочої групи Коваленко Т.В. повідомив про затвердження Урядом 11 листопада 2020 року Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки з обсягом фінансування із Державного бюджету України 20 млрд. грн. З урахуванням досвіду авіабудівників з прийняття їх Стратегії та Концепції програми, рекомендовано готувати проєкт Стратегії космічної  діяльності України до 2030 року як зміни та доповнення до існуючої Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року зі зміною її назви, терміну та змісту.

You are here: Створено Робочу групу з розроблення Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (ЗНТКПУ) на 2021-2025 роки та Стратегії космічної діяльності України до 2030 року