• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Іоносфера

Іоносфера є частиною навколоземного простору на висотах від 50—80 км до 400 - 500 км з відносно високою концентрацією заряджених частинок. Заряджені і нейтральні частинки утворюють іонізовану плазму з великою електропровідністю, але квазінейтральну.

Іоносфера складається з областей, де має місце збільшена іонна концентрація (шарів) з поступовими переходами між ними. Це область D від 60 до 110 км, де вночі іонізація майже зникає, Е — от 110 до 140 км, F1 — от 140 до 220 км і F2 — от 220 до 400 км. Електропровідність в іоносфері велика. Вже на висоті 100 км вона в 109— 1010 раз більша, ніж провідність біля земної поверхні. Тому радіохвилі зазнають в іоносфері поглинання, відбиття і заломлення, в залежності від довжини хвилі.

Спостереження показують, що іоносфера. знаходиться в стані постійного і складного руху, що керується комплексом впливів сил тяжіння, електричних і магнітних сил, теплових процесів. Змінні потоки енергії в іоносферу надходять як знизу, від приземних шарів атмосфери, так і згори – від магнітосфери і Сонця. Властивості іоносфери регулярно досліджуються мережею станцій по всій земній кулі за допомогою спостережень над відбиттям радіохвиль різної частоти від шарів. Розподіл електронної концентрації в іоносфері визначається також за допомогою ракет і супутників.

У межах тем НАНУ виконуються дослідження великомасштабних хвиль в іоносфері як чутливого індикатора явищ «космічної погоди» . Актуальність роботи пов'язана з недостатньою вивченістю проблеми виникнення хвильових збурень в іоносфері генерованих потужними джерелами в нижній атмосфері (урагани, землетруси) і в магнітосфері (напр., потоками заряджених частинок, які влітають в іоносферу під час магнітних бур/суббур). Дослідження виконуються на основі теоретичних методів гідродинаміки і магнітоелектродинаміки з використанням числових методів для порівняння висновків отриманих теоретичних моделей з експериментальними даними. Об'єктом дослідження і моделювання зараз є атмосферні гравітаційні хвилі, генеровані і поширювані в модельних атмосферах, властивості яких поступово наближаються до властивостей реальної атмосфери.

ІКД НАНУ-НКАУ бере участь у Програмі «GEO-UA» наукових досліджень НАН України та НКА України „Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистем на території України”.

В рамках цієї програми, зокрема, у проекті «Космічні фактори атмосферного інфразвуку та його вплив на геосистеми» створені технічні засоби для локального моніторингу інфразвуку. Продовжено вивчення поведінки атмосферного інфразвуку. Проведені роботи з розробки та виготовлення реєстратора інфразвуку з діапазоном вимірювань в смузі 2-9,0Гц.