• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Електронне видання "Space research in Ukraine 2022—2024"

Вийшло в світ електронне видання Space research in Ukraine. 2022—2024 / Ed. O. Fedorov. Це черговий звіт України для міжнародного комітету з космічних досліджень COSPAR. У збірнику представлено 25 оглядових статей авторів з провідних інститутів НАН України та ДП КБ Південне за напрямами: космічна астрономія та астрофізика, дослідження ближнього космосу, космічна біологія,спостереження Землі з космосу, космічні технології та матеріалознавство.
Текст звіту упорядковано в Інституті космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, видавець і виготовлювач - Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, звіт розміщено на веб-ресурсах COSPAR, зокрема Cospar_eng_2024.indd (cospar-assembly.org)

You are here: Електронне видання "Space research in Ukraine 2022—2024"