• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Контрольно-калібрувальний полігон супутникової підтримки


Широке використання супутникових даних ДЗЗ для вирішення наукових і прикладних завдань вимагає оцінки якості даних ДЗЗ. Тому проблема калібровки та валідації є вельми актуальною задачею. У Відділі дистанційних методів та перспективних приладів спільно з Харківським Центром ІКД НАНУ-НКАУ виконуються розробки щодо створення контрольно-калібрувального полігону (ККП) підсупутникової підтримки. Структурно до складу ККП входить:
  • комплект вимірювальної апаратури (КВА) для проведення наземних підсупутникових вимірювань;
  • програмно-технічний комплекс для накопичення даних і використання методик калібрування.

КВА призначається для проведення вимірювань фізичних характеристик відбиття безпосередньо на території ККП у синхронному або асинхронному із зніманням на орбіті режимі. Геометричні характеристики та характеристики відбиття поверхонь або тестових об'єктів накопичуються у цифровій моделі місцевості, яка будується на основі сучасних геоінформаційних технологій. 30 жовтня 2008 р. на території ККП було проведено контрольний експеримент з калібрування даних космічних спостережень з використанням прзаототипу бортової апаратури ДЗЗ КА „Січ-2". В рамках досліджень за даним напрямком розроблено методику калібрування адаптивних спектрофотометричних сенсорів високого спектрального розрізнення та валідацію моделей класифікації підстилаючи поверхонь. Проведено експерименти щодо вивчення спектральних характеристик тематичних об'єктів полігону.

Робота виконувалась та виконується в рамках тем НАНУ та державного контракту 0107U008119 Шифр „Полігон".

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Прилади і технології Контрольно-калібрувальний полігон супутникової підтримки