• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Зоряний датчик


Розроблення науково-технічних засад, алгоритмічного та програмного забезпечень для датчиків орієнтації за розташуванням зірок з використанням сучасних технологій є важливими задачами при реалізації перспективних космічних місій. У Відділі дистанційних методів та перспективних приладів спільно з ЦКБ "Арсенал" розробляється програмно-алгоритмічне забезпечення, що буде орієнтоване на моделювання та оптимізацію вдосконалених моделей зоряних датчиків з використанням методів моделювання динаміки космічного польоту та оптимізації.
Типовою моделлю зоряного датчика є сенсор AxelStar, який представляє собою компактний одно пакетний зоряний датчик, що забезпечує високу точність визначення орієнтації. Всі необхідні процеси, у тому числі отримання зображень і розрахунок положення, здійснюються процесором на борту космічного апарату, а оператор на Землі може керувати ним за допомогою простої серії команд. Пропонуються кілька видів сенсора в залежності від необхідної точності позиціонування та вимог до припустимого розміру. Даний прилад в комплекті із створюваним програмно-алгоритмічним забезпеченням є перспективним в реалізації проектів мікро та нано супутників. Програмне-забезпечення, що розробляється в ІКД НАНУ-НКАУ, буде представляти єдине уніфіковане інструментальне середовище, яке буде використовуватися протягом всього циклу проектування, від висоти орбіти і до систем керування космічних апаратів. Дане програмне забезпечення дозволить підтримувати створення датчиків орієнтації для космічних апаратів за допомогою оптичних засобів вимірювання та алгоритмів визначення положення зірок. При реалізації програмного продукту використовуються різні методи моделювання для зоряних датчиків: формалізм кватерніонів, методи оптимізації, об'єктно-орієнтоване моделювання, методи моделювання в режимі реального часу.

Робота виконується в рамках тем НАНУ та держ. контракту 0107U008119 Шифр "Датчик".