• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Технології обробки даних в сенсорних мережах

Створення універсальної технології обробки даних адаптивних спектрометричних сенсорів із різними технічними та функціональними характеристиками є актуальною задачею при розв'язку проблем моніторингу стану рослинності. У Відділі дистанційних методів та перспективних приладів розроблено інформаційну технологію обробки даних адаптивних спектрофотометричних сенсорів. Розроблено програмно-алгоритмічне забезпечення спектрометричних датчиків оцінювання стану рослинності. Обґрунтовано рекомендації щодо використання технології в прикладних задачах та науково-дослідних експериментах. Програмно-алгоритмічне забезпечення налічує широкий набір інструментів для обробки спектральних кривих та дослідження їх інформативних властивостей.
  Бібліотека містить алгоритми цифрової фільтрації, згладжування, Фур'є-аналізу, сплайн-згладжування, оптимізації, визначення найбільш інформативних компонент, алгоритми опорних векторів, динамічні моделі, лінійної та множинної регресії, алгоритм на основі екстремумів перших похідних спектральної кривої відбиття. Візуальний конструктор алгоритмів дозволяє користувачу за допомогою модуля контролю задати необхідну послідовність алгоритмів обробки спектральних кривих та їх параметрів. Обґрунтовано застосування створеної технології в задачах космічної біології, а саме, для експрес-дослідження впливів екстремальних факторів космосу на розвиток рослин та бактерій.

Робота виконувалась в рамках тем НАНУ, інноваційного проекту "Виготовлення польового спектрофотометра для тестування стану рослинності" (№ держреєстрації 0108U003050, 2008 р., керівник проекту д.т.н. Яценко В.О.); контракту "Створення інформаційної системи забезпечення користувачів аерокосмічними даними" (№ держреєстрації 0108U009605, 2008-2012 рр.); "Розроблення методу та приладу дистанційного оцінювання стану рослин" (проекту УНТЦ №2416). Ведеться робота в рамках відпрацювання застосування технології в космічній біології, мікробіології та екології.

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Прилади і технології Технології обробки даних в сенсорних мережах