• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Підготовка кадрів

В Інституті діє аспірантура та докторантура за спеціальностями:

  • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
  • 01.04.08 – фізика плазми;
  • 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
  • 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження;
  • 05.13.03 – системи та процеси керування;
  • 05.13.06 – інформаційні технології

У 2012-2016 рр. співробітниками Інституту захищено 7 кандидатських дисертацій.

Інститут активно співпрацює з НТУУ «КПІ», НАУ та іншими вузами у питаннях підготовки кадрів та організації спільних наукових досліджень.

З 2003 року регулярно проводяться школи-семінари для молодих учених «Наукові космічні дослідження», у яких беруть участь молоді вчені й спеціалісти з багатьох міст України, а також Росії, Білорусі, В'єтнаму.

You are here: Загальні відомості Підготовка кадрів