• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Підготовка кадрів

В Інституті діє спеціалізована вчена рада Д 26.205.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних та фізико-математичних наук за спеціальністю 05.07.12 «Дистанційні аерокосмічні дослідження».

До 2019 року в Інституті функціонувала аспірантура та докторантура за спеціальностями: 103 – науки про Землю; 104 – фізика та астрономія; 122 – інформаційні технології; 172 – телекомунікації та радіотехніка. За цей час співробітниками Інституту було захищено 10 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Інститут активно співпрацює з НТУУ «КПІ», НАУ та іншими учбовими закладами у питаннях підготовки кадрів та організації спільних наукових досліджень.

З 2003 року регулярно проводяться школи-семінари та тренінги для молодих науковців та органів державної влади у яких беруть участь молоді вчені з багатьох міст України. 

З 2019 року функціонує Center Copernicus Academy.

You are here: Загальні відомості Підготовка кадрів