• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Наноструктури та нанотехнології


Більшість космічних завдань XXI століття потребує суттєвого зменшення розмірів та маси космічних приладів. Існуючі технології обмежують можливості виробництва малогабаритних та надійних космічних апаратів. Тому необхідно шукати нові підходи, в тому числі з використанням нових матеріалів. У той же час нанотехнологія має необмежені можливості для створення принципово нових космічних пристроїв з поліпшеними характеристиками і надійністю при порівняно невеликій вартості.

Спектр наноструктурних матеріалів охоплює широку область від неорганічних до органічних сполук, від аморфних тіл до кристалів, від нанопороху до наноструктурованих вуглецевих з'єднань -  фулеренів, вуглецевих нанотрубок та графенів.

  Наноструктурні матеріали характеризуються великим співвідношенням "поверхня до обсягу", а процеси, що в них відбуваються, базуються на квантових ефектах. На сьогоднішній день усі відомі нам типи матеріалів (метали, напівпровідники, ізолятори, скло, кераміка, полімери, композити тощо) можуть бути отримані на мікрорівні за допомогою нанотехнологій. При цьому оптичні, електронні, магнітні, каталітичні та механічні властивості синтезованих структур можуть бути поліпшені кардинальним чином. За даним напрямком у Відділі дистанційних методів та перспективних приладів були досліджені процеси електронного переносу крізь з'єднання нанотрубок або графенових стрічок. Одержані результати підтверджують, що такі з'єднання є дуже перспективними для сучасної наноелектроніки.

Робота виконувалась та виконується в рамках тем НАНУ та проектів (контрактів): „Використання GRID-технологій для проведення розрахунків особливої складності в нанофізиці" (УНТЦ проект №4930/08, керівник проекту д.т.н. Яценко В.О.); "Формулювання технічних вимог до накопичувачів енергії, гравіметрів та акселерометрів на наноструктурах" (Держ. Контракт 0108U008531).