• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Представництво в організаціях

ІКД НАНУ-НКАУ представляє Україну у міжнародних органцізаціях у сфері космічних досліджень:

  • COSPAR (Committee on SPACE RESEARCH): представник –заступник директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України О.К. Черемних;
  • CEOS (Committee on Earth Observation Satellites): представник – директор Інституту, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. О.П. Федоров;
  • WGISS (Working Group on Information Systems and Services): представники – заступник директора, д.т.н., проф. Н.М. Куссуль, д.т.н., с.н.с. А.Ю. Шелестов;
  • GEO (Group on Earth Observe): представник – директор Інституту, чл.-кор. НАН України О.П. Федоров;
  • GES (Global Exploration Strategy): представник – директор Інституту, чл.-кор. НАН України О.П. Федоров;
та у галузі теорії і застосувань автоматичного керування:
  • IFAC (International Federation of Automatic Control): представники – академік НАН України В.М. Кунцевич та член-кореспондент НАН України В.Ф. Губарев.

В Інституті знаходиться штаб-квартира Української асоціації вчених та спеціалістів з автоматичного управління (УААУ), яка є повноважним представником України у міжнародній федерації IFAC

ceos_logo  LOGO-COSPAR (new version) page_banner_l
You are here: Міжнародна співпраця Представництво в організаціях