• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Персоналії

Федоров Олег Павлович


Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), академік Міжнародної академії астронавтики.

Представляє Україну в Міжнародному комітеті з космічних досліджень COSPAR, Міжнародних організаціях CEOS, GEO, GES.

З 1995 року працював у Національному космічному агентстві України, з 1999  – на посаді начальника Управління космічних програм та наукових досліджень, з 2007 року очолює Інститут.

Завідувач відділу наук про мікрогравітацію.

Заступник головного редактора журналу “Космічна наука і технологія”.

Фахівець в галузі космічного матеріалознавства; росту кристалів; системних досліджень космічної діяльності; планування космічних експериментів.

Автор більше 60 наукових праць, у тому числі 2 монографій.

 

Кунцевич Всеволод Михайлович


Академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР та України (1999 р., 2000 р.), премій ім. В.М.Глушкова (1995 р.), С.А.Лебедєва (1987 р.) та В.С.Михалєвича (2001 р.).

Представляє Україну в Міжнародній федерації з автоматичного керування IFAC.

З часу заснування (1996 р.) до 2007 р. очолював Інститут космічних досліджень НАН та НКА України. На даний час - головний науковий співробітник та почесний директор Інституту.

Головний редактор журналу “Проблемы управления и информатики”.

Фахівець в галузі стійкості керованих систем, теорії інваріантності, синтезу оптимальних та адаптивних систем, робастності та ідентифікації систем керування.

Автор понад 250 робіт, з них 8 монографій.

 

Губарев Вячеслав Федорович

Член-кореспондент Національної академії наук України, професор.

Представляє Україну в Міжнародній федерації з автоматичного керування IFAC.

З часу заснування (1996 р.) до 2000 року був ученим секретарем Інституту, з 2000 року до 2009 року - заступником директора з наукової роботи. На даний час Губарев В.Ф. очолює науковий Відділ керування динамічними системами.

Фахівець в галузі теорії і практики керування, систем керування з розподіленими параметрами, ідентифікації та оцінювання стану динамічних систем, математичного моделювання та синтезу оптимальних алгоритмів керування.

Автор близько 150 робіт, з них 2 монографії.

 

Ладіков-Роєв Юрій Павлович


Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки РАН.

Фахівець в галузі магнітної і газової гідродинаміки, теорії автоматичного керування розподіленими системами, побудови математичних моделей об’єктів ближнього космосу.

Автор трьох монографій та понад 100 наукових статей, провідний науковий співробітник Відділу космічної плазми.

Учасник Великої Вітчизняної війни.

 

Черемних Олег Костянтинович


Доктор фізико-математичних наук, професор.

Член Національного комітету України в Міжнародному комітеті з космічних досліджень (COSPAR), Ради з космічних досліджень НАН України, Наукової ради з проблеми “Фізика плазми та плазмова електроніка” НАН України.

Заступник директора Інституту, завідувач відділу космічної плазми.

Фахівець із фізики космосу та фізики плазми.

Автор понад 140 наукових праць, у тому числі 2 монографії, оглядова стаття у міжнародному збірнику, 1 навчальний посібник.

 

Куссуль Наталія Миколаївна


Доктор технічних наук, професор.

Професор кафедри інформаційної безпеки НТУУ “КПІ”.

Представляє Україну в Міжнародній організації WGISS та міжнародному комітеті по супутниковим спостереженням CEOS.

Експерт Вищої атестаційної комісії України в області інформаційних технологій.

Заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу інформаційних технологій та систем.

Фахівець в галузі інтелектуальних обчислень, методів обробки супутникових даних, інформаційних технологій.

Автор понад 170 наукових публікацій, в тому числі 3 монографій та 2 навчальних посібників.

 

Яценко Віталій Олексійович


Доктор технічних наук.

Завідувач відділу дистанційних методів та перспективних приладів.

Фахівець у галузі системного аналізу та теорії оптимальних рішень. Основні напрямки наукової діяльності – розробка перспективних приладів для космічних досліджень на основі нових фізичних принципів, теорія білінійних динамічних систем, квантова оптимізація, інтелектуальні сенсори та синергетичні методи в дистанційному зондуванні.

Автор понад 255 робіт, з них 6 монографій.

 

Лізунов Георгій Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2008 р.).

Завідувач лабораторії супутникових досліджень ближнього космосу.

Наукова діяльність присвячена дослідженню хвильових процесів в верхній атмосфері Землі, іоносферній та космічній плазмі, інтерпретації даних космічних експериментів та підготовці вітчизняних космічних проектів.

Автор понад 80 друкованих статей.

Парновський Олексій Сергійович


Кандидат фізико-математичних наук.

Представляє Україну в міжнародній програмі International Living With a Star (ILWS), Міжпрограмній координаційній групі з космічної погоди Всесвітньої метеорологічної організації (ICTSW), та Робочій групі з космічної погоди Європейського космічного агентства (ESA SWWT).

Завідувач лабораторі астрофізики, Уповноважений представник Інституту (LEAR) в рамкових програмах Європейського Союзу.

Фахівець в галузі космічної погоди, сонячно-земної фізики та методів обробки супутникових даних.

Автор близько 50 наукових праць, у тому числі 1 монографії.

You are here: Загальні відомості Персоналії