• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Персоналії

Федоров Олег Павлович


Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), академік Міжнародної академії астронавтики.

Заступник голови Українського комітету в Міжнародному комітеті з космічних досліджень COSPAR.  Представляє Україну в  Міжнародних організаціях CEOS, GEO, GES.

З 1995 року працював у Національному космічному агентстві України, з 1999  – на посаді начальника Управління космічних програм та наукових досліджень, з 2007 року очолює Інститут.

Завідувач відділу наук про мікрогравітацію.

Заступник головного редактора журналу “Космічна наука і технологія”.

Фахівець в галузі космічного матеріалознавства; росту кристалів; системних досліджень космічної діяльності; планування космічних експериментів.

Автор більше 60 наукових праць, у тому числі 2 монографій.

 

Кунцевич Всеволод Михайлович


Академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР та України (1999 р., 2000 р.), премій ім. В.М.Глушкова (1995 р.), С.А.Лебедєва (1987 р.) та В.С.Михалєвича (2001 р.).

Представляє Україну в Міжнародній федерації з автоматичного керування IFAC.

З часу заснування (1996 р.) до 2007 р. очолював Інститут космічних досліджень НАН та НКА України. На даний час - головний науковий співробітник та почесний директор Інституту.

Головний редактор журналу “Проблемы управления и информатики”.

Фахівець в галузі стійкості керованих систем, теорії інваріантності, синтезу оптимальних та адаптивних систем, робастності та ідентифікації систем керування.

Автор понад 250 робіт, з них 8 монографій.

 

Губарев Вячеслав Федорович

Член-кореспондент Національної академії наук України, професор.

Представляє Україну в Міжнародній федерації з автоматичного керування IFAC.

З часу заснування (1996 р.) до 2000 року був ученим секретарем Інституту, з 2000 року до 2009 року - заступником директора з наукової роботи. На даний час Губарев В.Ф. очолює науковий Відділ керування динамічними системами.

Фахівець в галузі теорії і практики керування, систем керування з розподіленими параметрами, ідентифікації та оцінювання стану динамічних систем, математичного моделювання та синтезу оптимальних алгоритмів керування.

Автор близько 150 робіт, з них 2 монографії.

 

Черемних Олег Костянтинович


 

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Представляє Україну в Міжнародному комітеті з космічних досліджень COSPAR.

Заступник директора Інституту, завідувач відділу космічної плазми.

Фахівець із фізики космосу та фізики плазми.

Автор понад 235 наукових праць, у тому числі 3 монографії, оглядова стаття у міжнародному збірнику, 3 навчальних посібника.

 

Куссуль Наталія Миколаївна


Доктор технічних наук, професор.

Завідувач кафедри математичного моделювання та аналізу даних Навчально-наукового Фізико‑технічного інституту НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Представляє Україну в Міжнародній організації WGISS та міжнародному комітеті по супутниковим спостереженням CEOS.

Експерт Вищої атестаційної комісії України в області інформаційних технологій.

Фахівець в галузі інтелектуальних обчислень, методів обробки супутникових даних, інформаційних технологій.

Автор понад 170 наукових публікацій, в тому числі 3 монографій та 2 навчальних посібників.

 

Лізунов Георгій Вячеславович

Кандидат фізико-математичних наук.

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2008 р.).

Завідувач лабораторії супутникових досліджень ближнього космосу.

Наукова діяльність присвячена дослідженню хвильових процесів в верхній атмосфері Землі, іоносферній та космічній плазмі, інтерпретації даних космічних експериментів та підготовці вітчизняних космічних проектів.

Автор понад 80 друкованих статей.

You are here: Загальні відомості Персоналії