• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Проблемы управления и информатики"

Інститут спільно з ІК ім. В.М.Глушкова НАН України видає журнал «Проблемы управления и информатики», головним редактором якого є член-кореспондент НАН України А.О. Чикрій, заступник головного редактора – член-кореспондент НАН України В.Ф. Губарев. Журнал – періодичне видання в Україні, яке на протязі півсторіччя публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з широкого спектра проблем автоматичного керування та інформатики.

Видання включає в себе такі  тематичні розділи: проблеми динаміки керованих систем; методи ідентифікації та адаптивного керування; оптимальне керування та методи оптимізації; математичне моделювання та дослідження складних керованих систем; загальні проблеми дослідження космосу; керування фізичними об’єктами і технічними системами; керування та оптимізація систем з розподіленими параметрами;

методи керування і оцінювання в умовах невизначеності; якісні методи в теорії керованих систем; методи обробки інформації; космічні інформаційні технології та системи; технічні засоби для вимірювань та керування; космічний моніторинг; економічні та управлінські системи; керування в біологічних та природних системах; роботи та системи штучного інтелекту; проблеми захисту інформації.

Журнал перекладається англійською мовою і перевидається у США.

You are here: Публікації "Проблемы управления и информатики"