• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

"Проблеми керування та інформатики"

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України спільно з НАН України та Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України видає журнал «Міжнародний науково-технічний журнал «Проблеми керування та інформатики». Це — періодичне видання в Україні, яке понад 60 років публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з широкого спектра проблем автоматичного керування та інформатики, висвітлює наукові досягнення в галузі теорії автоматичного регулювання, технічної кібернетики і керуючих машин, автоматизації виробництва, автоматизованого електропривода, елементів автоматики, телемеханіки, вимірювальної техніки. З 1956 року видавався Інститутом електротехніки АН УРСР під назвою «Автоматика» (по 1994 рік).

Виходить шість разів на рік

Мова видання: українська та англійська. 

З 1995 по 2020 рік (включно) перевидався в повному обсязі фірмою Begell House (США) англійською мовою під назвою «Journal of Automation and Information Sciences» (JAIS).

Головний редактор — академік НАН України  Аркадій Олексійович Чикрій,
Заступники головного редактора — Губарєв Вячеслав Федорович, Кондратенко Юрій Пантелійович, Черемних Олег Костянтинович. 

ISSN 2786-6491(друк); ISSN 2786-6505 (online), 
сайтwww.jais.org.ua 
Мова видання українська та англійська. 

З 1995 по 2020 рік (включно) перевидався в повному обсязі в США англійською мовою під назвою «Journal of Automation and Information Sciences» (JAIS) ISSN 1064-2315(print) , ISSN 2163-9337 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 15605-4077ПР від 09.09.2009.  

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи оптимізації та оптимальне керування;
 • адаптивне керування та методи ідентифікації;
 • методи керування та оцінювання в умовах невизначеності;
 • керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання;
 • конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень;
 • стохастичні системи, нечіткі множини;
 • прикладний нелінійний аналіз, многозначні (багатозначні) відображення;
 • функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування;
 • керовані процеси з дробовою динамікою;
 • чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій;
 • методи обробки та захисту інформації;
 • технічні засоби для вимірювань та керування;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • дослідження операцій та системний аналіз;
 • керування в економічних та біологічних системах.
You are here: Публікації "Проблеми керування та інформатики"