• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Монографії

2023

nd45 Моніторинг досягнення цілей сталого розвитку України за супутниковими даними
Н.М. Куссуль, О.П. Федоров, А.Ю. Шелестов.
К.: "Наукова думка" – 2023. – 164 с.
DOI: https://doi.org/10.15407/978-966-00-1865-5
ISBN: 978-966-00-1865-5

У монографії розглянуті результати розроблення та впровадження українськими вченими інформаційних технологій та сервісів оцінювання індикаторів сталого розвитку на основі використання супутникових даних спостереження за Землею. Робота спрямована на вирішення актуальних соціально-економічних проблем, зокрема, досягнення сформульованих ООН цілей сталого розвитку, моніторинг глобальних кліматичних змін, катастрофічних подій. Запропоновано методологію визначення індикаторів сталого розвитку, інформаційні технології їх обчислення на основі супутникових даних та продуктів їх обробки з використанням сучасних хмарних технологій. Зокрема йдеться про впровадження в Україні ідеології створюваної міжнародної системи систем спостереження Землі GEOSS та європейської програми Copernicus. Набутий досвід дозволяє запропонувати ідеологію українського сегменту GEOSS – інформаційної системи UkrGEO, яка передбачає інтеграцію та експлуатацію багатьох нових наборів супутникових даних, а також істотної модернізації національних статистичних і геопросторових систем в контексті цифровізації економіки та індустрії 4.0.

Для фахівців в галузі космічних інформаційних технологій, супутникових спостережень за Землею, геоінформаційних систем, екологічної безпеки, сталого розвитку, а також аспірантів та студентів відповідних спеціалізацій вишів.

 

2021

 

 

Advanced Control Systems: Theory and Applications
Editors: Yuriy P. Kondratenko, Vsevolod M. Kuntsevich, Arkadii A. Chikrii, Vyacheslav F. Gubarev
River Publishers Series in Automation, Control and Robotics. 2021. 300 p.
ISBN: 9788770223416  

Книга містить огляд передових дослідницьких напрямків в системах управління, а також методи проектування, розробки й впровадження перспективних систем управління та їх компонентів у галузях промислового та спеціального застосування. Вона складається з вибраних із понад 100 робіт, представлених на XXV Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика 2018».

Матеріали подано в двох частинах – теоретичні результати досліджень і різні аспекти практичного впровадження вдосконалених систем управління, зокрема: особливі випадки при визначенні орієнтації та положення космічного корабля за допомогою системи комп’ютерного зору, орієнтація КА за інформацією від систем зоряних датчиків, керуючий синтез обертального та просторового руху КА при зближенні та на стадії стикування, інтелектуальні алгоритми автоматизації складних біотехнічних об’єктів та ін. Ця книга може бути корисною для дослідників та студентів, які цікавляться розширеними системами керування.

 

2020

 

 

 

Howard A., Chipanshi A., Davidson A., Desjardins R., Kolotii A., Kussul N., McNairn H., Skakun S. and Shelestov A. // in Chapter 18. Measurement Techniques. // in Agroclimatology (eds J.L. Hatfield, M.V. Sivakumar and J.H. Prueger): Linking Agriculture to Climate. 2020. Vol. 60. P. 489–517. DOI: 10.2134/agronmonogr60.2014.0056.5

Основні теми книги включають: принципи енергетичного обміну та кліматології, розуміння змін клімату та сільського господарства, зв’язок конкретних біологічних систем з кліматологією, місце шкідників та хвороб, методи агрокліматології та застосування агрокліматичних принципів для вирішення проблем у сільському господарстві.

Глава 18 спрямована на визначення ключових сучасних операційних методів та обговорення їх у масштабах, що мають відношення до сільськогосподарського виробництва. Це охоплює методи вимірювання вологості ґрунту, які доступні на різних рівнях. Вологість ґрунту є ключовою змінною для продуктивності сільськогосподарських культур, методів управління посівами, оцінки ризиків повеней та визначення надлишкової вологи, а також є контролюючим фактором у викидах парникових газів від сільськогосподарських робіт. Методи моніторингу стану посівів та посухи використовувались для раннього попередження про проблеми виробництва та продовольчої безпеки. Кількісна оцінка тяжкості посухи спочатку базувалася на метеорологічних та/або гідрологічних даних. У главі представлено два приклади, які застосовують концепції та методи для вимірювання елементів. Представлені тематичні дослідження  – це оцінка стану посівів в Україні та вуглецевого сліду яловичини в Канаді.

 

Турбулентні процеси в гідродинамічному та магнітогідродинамічному середовищі

 Козак Л.В. Навчальний посібник/ Л.В. Козак. К.: Видавництво «Друкарик». 2020. 236 с. – 50 прим.

Навчальний посібник написаний на основі курсу лекцій «Турбулентні процеси в плазмi», який читається автором на кафедрі астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету iменi Тараса Шевченка.

2019

Космічна діяльність: підходи до розробки стратегії Why Space for Ukraine?
Федоров О.П.

К: Наукова думка, 2019. 207 с. (13,5 обл.-вид. арк.). – 200 прим. ISBN 978-966-00-1714-6.


У монографії розглянуто космічну діяльність з точки зору різних застосувань та розв’язання земних проблем: від світоглядних до економічних (Why Space?). Монографія складається з двох частин. У першій проаналізовано вплив космічної сфери на сучасну науку, економіку та науково-технічний розвиток. Друга частина – це вступ у розроблення космічної стратегії та стратегічного планування. Розглянуто принципові етапи розробки методології як руху від вихідного стану до нової моделі діяльності. Запропоновано мову, якою необхідно обговорювати і формулювати майбутню стратегію, а також підходи до оцінки ефективності космічної діяльності. Для широкого кола фахівців космічної сфери, а також управлінців високотехнологічних галузей.

Методи глибинного навчання для геопросторового аналізу та задач спостереження Землі
Шелестов А.Ю., Лавренюк М.С., Яйлимов Б.Я., Ткаченко О.М.К.: Наукова думка, 2019. 228 с. (14,65 обл.-вид. арк.). – 300 прим.
ISBN 978-966-00-1686-6.

Книгу присвячено розробці методів геопросторового аналізу та розв’язанню задач спостереження Землі, зокрема, класифікації земного покриву. Ці методи базуються на використанні інтелектуальних підходів до обробки геопросторових даних великого об’єму, таких як глибинне навчання.

Моделювання та ідентифікація складних систем
Губарев В.Ф.К: Наукова думка, 2019. 248 с. (обл.-вид. арк. 13,0). – 200 прим. 

ISBN 978-966-00-1670-5.

У монографії розглянуто проблеми, які виникають при моделюванні складних систем різної природи та їх ідентифікації за експериментальними даними, що містять обмежену невизначеність. Усе розмаїття причинно-обумовлених систем за допомогою функціонально-аналітичного формулювання об’єднано в загальний клас, який потім перетворено на уніфікований опис на основі апроксимаційних моделей, що асимптотично наближуються до точних у разі збільшення їх розмірності. Принциповою особливістю наведеного підходу є те, що запропоновані методи і алгоритми розв’язання задач доповнені процедурою регуляризації, основу якої становить узгоджений з похибкою вибір гранично допустимої умови стійкості розмірності апроксимаційної моделі.Для науковців і фахівців з моделювання, ідентифікації та керування складними системами різної природи, а також аспірантів і студентів, які цікавляться сучасним станом досліджень у цій галузі.

Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications.
Dedicated to Professor Vsevolod M. Kuntsevich Studies in Systems, Decision and Control. Vol. 203. Editors: Yuriy P. Kondratenko, Arkadii A. Chikri, Vyacheslav F. Gubarev, Janusz Kacprzyk. Springer Nature Switzerland AG. 2019. 337 p. DOI 10.1007/978-3-030-21927-7ISBN: 9788770223416

У цій книзі представлена авторитетна збірка статей учених з 16 різних країн (Австрія, Чилі, Грузія, Німеччина, Мексика, Норвегія, Китай, Польща, Північна Македонія, Румунія, Росія, Іспанія, Туреччина, Україна, Великобританія та Сполучені Штати), які повідомляють про останні розробки та нові напрямки в передових системах управління, а також про нові теоретичні висновки, промислові застосування та тематичні дослідження складних інженерних систем. 
Ця книга присвячена професору Всеволоду Михайловичу Кунцевичу, академіку Національної академії наук України та президенту Національного комітету Української асоціації з автоматичного керування, на знак його визнання.

 

2018

Control Systems: Theory and Applications

Editors: Vsevolod Kuntsevich, Vyacheslav Gubarev, Yuriy Kondratenko, Dmytro Lebedev, Vitalii Lysenko. River Publishers. 2018. 329 р.
ISBN: 9788770220248 

До складу книги відібрано найкращі роботи, представлені на XXIV Міжнародній конференції з автоматичного керування «Автоматика 2017». На конференції обговорено понад 120 доповідей за участю вчених із багатьох країн. Матеріали книги поділено на дві основні частини: перша – з теорії автоматичного керування, що містить огляд проблем у сфері проектування систем керування, їх моделювання, розробку та реалізацію; друга – застосування систем керування, в якій запропоновано відповідні передові підходи і методи розв’язання прикладних задач для їх впровадження й практичного застосування в обраних галузях. Книга ідеально підходить для фахівців в галузі автоматизації сучасних технологічних процесів і систем SCADA, робототехніки, космічної та морської промисловості, а також для викладачів, аспірантів і магістрів у сфері комп’ютеризованих систем керування, автоматизованих і комп'ютерно-інтегрованих систем, електротехніки та машинобудування.

Despeckling of Multitemporal Sentinel SAR Images and Its Impact on Agricultural Area Classification
Vladimir Lukin, Oleksii Rubel, Ruslan Kozhemiakin, Sergey Abramov, Andrii Shelestov, Mykola Lavreniuk, Mykola Meretsky, Benoit Vozel and Kacem Chehdi. 
In Recent Advances and Applications in Remote Sensing. IntechOpen (Chapter 2). 2018. P. 21-40.

У цій главі розглядається важливе практичне завдання класифікації даних багатоканального дистанційного зондування із застосуванням до багатопотокових двополяризаційних радарних знімків Sentinel, отриманих для сільськогосподарських регіонів України. Розглянуті характеристики подвійних поляризаційних радарних зображень Sentinel та обговорено, який тип фільтрів можна застосувати до таких даних. Декілька прикладів шумозаглушення представлені з аналізом того, які властивості фільтрів бажані, і що можна надати на практиці. Також продемонстровано, що використання попереднього зняття шуму покращує точність класифікації, де очищення, які є більш ефективними з точки зору стандартних критеріїв фільтрації, призводять до кращої класифікації.

How the Universe works: Introduction to modern cosmology

Parnovsky S., Parnowski A.

Singapore, World Scientific Publishing Co., 2018. – 163 p.

ISBN 978-981-3234-94-9.

Книга знайомить читачів з основними ідеями космології та їх історичним розвитком. Розглянуто утворення Всесвіту, його еволюція, сучасний стан та можливі варіанти його подальшого розвитку. Наведено математичний опис основних космологічних моделей у нерелятивістський постановці.

Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться космічними дослідженнями.

2014

Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых даных. Модели и технологии
Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю.
К.: Наукова думка, 2014. - 184 с.
ISВN 978-966-00-1449-7.

Работа посвящена разработке методов и технологий геопространственного анализа рисков стихийных бедствий. Предлагается постановка задачи геопространственной оценки рисков, связанных со стихийными бедствиями, и приведена методология ее решения на основе использования разнородной информации (спутниковых и наземных данных, а также данных моделирования). Обосновываются этапы решения этой задачи и ансамблевый подход к обработке данных разной природы. Рассматриваются примеры практического применения разработанных методов и информационных технологий для оценки риска затоплений и засух. Для научных сотрудников, занимающихся моделированием рисков стихийных бедствий, ликвидацией их последствий, а также для преподавателей и студентов высшей школы соответствующих специальностей.

Завантажити>>>

 

Геопросторовий аналіз ризиків стихійних лих
Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю.
К.: Наукова думка, 2014. - 260 с.
ISВN 978-966-00-1207-3.

Монографію присвячено розробленню методів та технологій геопросторового аналізу ризиків стихійних лих. Пропонується постановка задачі геопросторової оцінки ризиків, пов’язаних зі стихійними лихами, та методологія її розв’язання на основі різнорідної інформації (супутникових та наземних даних, а також даних моделювання). Обґрунтовуються етапи розв’язання задачі оцінки ризиків та ансамблевий підхід до обробки даних різної природи, розглядаються приклади практичного застосування розроблених методів та інформаційних технологій для оцінки ризику затоплень та посух.

Завантажити>>>

А.Г.Загородний, О.К.Черемных. Введение в физику плазмы: монографія / Институт теоретической физики НАНУ и Институт космических исследований НАНУ-ГКАУ / Киев, Наукова думка,  2014. – 696 с.  (обл.-вид. арк. 32,0). 500 экз. – ISBN 978-966-00-1429-9.

Резюме. Монография состоит из двух частей. В первой части изложены устоявшиеся представления о плазме, описано плазму в одночастичном приближении. В рамках этого описания проанализированы задачи о движении заряженных частиц в электрических и магнитных полях и проблема их задержания в этих полях. Рассмотрено магнитогидродинамическое описание плазмы, с помощью которого изложены проблемы равновесия и течения плазмы, а также проанализированы волны в плазме и процессы переноса в ней. Во второй части на основе методов электродинамики сплошных сред дано описание электромагнитных волн в плазме. Проанализированы кинетические эффекты в плазменных волнах. Изложены различные подходы к исследованию устойчивости плазмы. Рассмотрены стационарные нелинейные волны в плазме и нелинейные волновые взаимодействия. Изложены современные представления о турбулентных процессах в плазме.

Для студентов старших курсов, аспирантов и научных сотрудников, которые впервые обратились к изучению физики плазмы.

Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – 768 с., 4 с. ил. – ISBN 978-966-360-260-8
Электронное издание на CD-ROM

Перспективные материалы для электомеханических космических сенсоров на основе частично упорядоченных массивов углеродних нанотрубок и волокон.
Ю.А.Клименко, Е.П.Мамуня, В.В.Левченко, Г.Ю.Михайлова, М.М.Нищенко, О.В.Семенив, В.А.Яценко.

Резюме. Сжато изложены результаты исследований и разработок, выполненных институтами НАН Украины в рамках Государственной целевой научно-технической программы «Нанотехнологии и наноматериалы» (2010–2014). Разделы монографии сгруппированы в шесть тематических глав: физика наноструктур, технологии полупроводниковых наноструктур, диагностика наноструктур, наноматериалы, нанобиотехнологии и нанохимия. Показано, что при дальнейшей государственной поддержке и создании благоприятного инновационного климата Украина может организовать собственные конкурентноспособные нанотехнологические производства.

2013


Космический проект «Ионосат-Микро»: монография / Под К 71 общ. Ред. С.А.Засухи, О.П.Фёдорова. – К.: Академпериодика, 2013. – 218 с., 22 с. ил. (обл.-вид. арк. 18,59). 200 прим. – ISBN 978-966-360-228-8.

Резюме. «Ионосат-Микро» – это космический проект, предусмотренный Общегосударственной целевой научно-технической космической программой Украины на 2013-2017 годы. Общая цель проекта состоит в изучении динамических процессов в ионосфере в широком диапазоне пространственных и временных масштабов с помощью согласованных космических и наземных измерений; поиске взаимосвязи ионосферных возмущений с процессами на Солнце, в магнитосфере, атмосфере и внутренних оболочках Земли. В монографию включены статьи участников проекта, содержащие детальное описание задач космических измерений, бортового приборного комплекса и наземных средств.
Для широкого круга специалистов в области космических исследований, преподавателей и студентов.

С.Л.Парновський, О.С.Парновський / «Введение в современную космологию»  /Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України / Київ. НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2013. 150 стор. (обл.-вид. арк. 9,0). – 300 прим. ISBN 978-966-00-1268-4.

Резюме. Книга знакомит читателей с основными идеями космологии и её достижениями, а также проблемами, которые представляют интерес для всей науки, – тёмной материей и тёмной энергией. Рассмотрено создание Вселенной, её эволюция, современное состояние и возможные варианты её дальнейшего развития. Изложено происхождение различных проблем космологии, рассуждения и факты, лежащие в их основе, а при наличии решения этих проблем – его суть, а также наблюдения и эксперименты, которые подтверждают именно такое решение.

Для преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, а также широкого круга читателей, интересующихся современными космическими исследованиями.

2012

Дослідження та використання космосу. Сьогодні й завтра / Переклад з англійської: д.ф.м.н. О.П.Федоров (науковий редактор), к.ф.-м.н. Г.Ю.Іващенко, д.ф.-м.н. Є.В.Мартиш / За ред. Берндта Феєрбахера та Хайнца. – К.: Академперіодика, 2012. – 564 с.: іл. (обл.-вид. арк. 44,42). – Пер. з англ. 300 прим. – ISBN 978-966-360-222-6.

Резюме. Ця книга має слугувати цільним і авторитетним джерелом, що відображає сучасний стан і перспективи різних напрямів космічної діяльності. Вона має на меті розкрити наукові досягнення, технологічні впровадження, а також комерційні та виробничі особливості космонавтики для читачів, які є фахівцями, а також для всіх, хто цікавиться космосом. Кожний розділ підготовлений фахівцем у певній галузі, а текст розрахований на освіченого читача, який не обов’язково працює в даній сфері. Видання багато ілюстроване і має не тільки донести актуальну інформацію, але й передати захоплення, притаманне тим, хто займається космічною тематикою.

2010


ПРОЦЕССЫ РОСТА КРИСТАЛЛОВ: КИНЕТИКА, ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, НЕОДНОРОДНОСТИ
Федоров О.П.
К.: Наукова думка, 2010, 206 с.
ISВN 978-966-00-0984-4.

Монографія присвячена експериментальному вивченню росту кристалів з розплаву при використанні прозорих речовин, що дозволяють реєструвати перебіг процесу тверднення. Розглянуто питання кінетики росту кристалів, їх формоутворення в широкому інтервалі переохолодження розплаву, а також спрямовану кристалізацію в полі температурного градієнта і взаємодію кристалів, що ростуть, зі сторонніми вкрапленнями. Особливість експериментального підходу полягає в дослідженні речовин, які характеризуються різними мкеханізмами росту кристалів (нормальним та пошаровими), вивченні квазідвомірних та об'ємних зразків, порівнянні з теоретичними розрахунками, а також даними щодо структури металевих монокристалів.

 


Математические модели сплошных сред.
Ю.П.Ладиков-Роев, О.К.Черемных
Киев, "Наукова думка", 2010


В монографии рассмотрены метематические модели, созданные для газов, жидкостей, плазмы, и их применение. Представлены примеры построения математических моделей для различных задач физики ближнего космоса. Для аспирантов, студентов старших курсов математических, физических и астрофизических специальностей, а также для научных сотрудников, занимающихся информационными задачами, связанными с исследованиями космоса, "космической погоды" и физики плазмы.

2009


Космічна погода: механізми і прояви.
Кременецький І.О., Черемних О.К.
За ред. д. фіз.-мат. н. О.П.Федорова. К.: Наукова думка, 2009, 144 с.
ISВN 978-966-00-1020-6.

Ідею "космічної погоди", або впливу сонячної активності, на живий і неживий світ, а також на соціальні процеси висунув А.Л. Чижевський на початку минулого століття. З тих пір наукові знання про фізичні процеси у космосі значно поглибились. Ідея "космічної погоди" підтвердилась, а її прогноз став важливим практичним завданням. У пропонованій книзі викладено сучасні уявлення про "космічну погоду". Наведено основні відомості про сонячну активність, міжпланетне середовище й захисні оболонки Землі. Для наукових працівників, викладачів та студентів фізичних і фізико-технічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять таємниці космосу.

2008

Image Grid-системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологии
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю.
К.: “Наукова думка”, 2008. - 452 c.

Монографію присвячено питанням моделювання та створення Grid-систем з урахуванням особливостей прикладних задач дослідження Землі. Детально проаналізовано архитектуру сучасних систем, методи їх моделювання і технології побудови. Автори пропонують комплексний системний підхід до аналізу та моделювання подібних систем на різних стадіях життевого циклу. Всі запропоновані підходи та розв’язки успішно апробовано в процесі створення реальних систем міжнародного рівня.

Монографія представляє інтерес як для експертів в області інформаційних технологій та математичного моделювання, так і для молодих вчених, що тільки починають наукову кар’єру. Фахівець знайде у книзі низку нових результатів, а також аналіз відомих підходів до побудови та моделювання розподілених систем. Початківцю книга допоможе швидко ознайомитись з сучасним станом досліджень у означеній області.

Завантажити>>>
Cтосовно придбання монографії звертайтеся: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 


Оптимізація та керування білінійними системами
П. Пардалос, В. Яценко
Springer.-2008. 370p.

Книга присвячена сучаній теорії білінійних динамічих систем та їх застосуванню. Особлива увага приділена керуванню відкритими нерівноважними фізичними процесами. Розглянуто задачі оптимального керування білінійними системами на основі диференційно-геометричних методів. Наведено білінійні моделі інтелектуальних датчиків та чутливих елементів.


2007

Image Интеллектуальные вычисления в задачах обработки данных наблюдения Земли
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю., Скакун С.В., Кравченко А.Н.
К.: “Наукова думка”, 2007. - 196 с.

Монографія присвячена сучасним задачам та методам обробки даних спостереження Землі. Детально розглянуто застосувння інтелектуальних методів і методів інтеграції даних до розв'язання низки задач, зокрема моніторингу та прогнозування паводків, оцінювання стану рослинності та біорізноманіття, одержання метеорологічних параметрів з використанням супутникових даних і даних моделювання, структурної та параметричної ідентифікації складних моделей, прогнозування параметрів космічної погоди. Усі наукові положення проілюстровано результатами комп'ютерного моделювання.
Для фахівців у галузі інтелектуальних обчислень та математичного моделювання обробки супутникових даних.

Завантажити>>>
Cтосовно придбання монографії звертайтеся: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2006


Інтелектуальні обчислення. Навчальний посібник (навчальний посібник з грифом МОН України)
Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М.
К.: “Наукова думка”, 2006. — 186 с.

В навчальному посібнику автори намагаються систематизувати теорію інтелектуальних обчислень, її основні концепції, евристики та алгоритми реалізації. Багато уваги приділяється теоретичним аспектам гнучких обчислень. Посібник розрахований на студентів старших курсів, що навчаються за напрямками "Комп'ютерні науки" та "Прикладна математика" та мають відповідні базові знання з математики та комп'ютерних наук. Читачі посібника повинні розуміти основні поняття класичної (булевої) логіки, класичної теорії множин, теорії оптимізації та теорії ймовірності.

Матеріал посібника поділяється на чотири логічні частини. В першому розділі наводяться основні означення понять, що використовуються в курсі інтелектуальних обчислень. Друга частина книги описує біологічні основи та основні парадигми штучних нейронних мереж. Ця частина найбільша за об'ємом. В ній описані найбільш популярні та практично застосовні архітектури, принципи налаштування вагових коефіцієнтів, а також наведено приклади розв'язання конкретних задач. В третій частині описані методи еволюційних обчислень, що включають алгоритми моделювання генетичних процесів та основних чинників еволюції, а в четвертій - принципи нечіткої логіки та їх застосування для реалізації нечітких контролерів. В заключному розділі посібника наводяться приклади поєднання різних аспектів інтелектуальних обчислень при реалізації інтелектуальних систем.

Зміст монографії
Cтосовно придбання посібника звертайтеся: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Управление в условиях неопределенности: гарантированные результаты в задачах управления и идентификации.
Кунцевич В.М.
– Киев: Наук. думка, 2006. – 264 с.
ISBN 966-00-0532-6.

Монографія присвячена сучасним методам аналізу та синтезу систем керування, що функціонують за умов неминучої при розв’язанні реальних задач керування невизначеності, яка породжується внаслідок відсутності відомостей щодо точних значень параметрів об’єктів керування та характеристик діючих на них неконтрольованих збурень i перешкод. На відміну від ще вельми поширеного підходу до постановки i розв’язання задач аналізу та синтезу систем керування, що ґрунтується на гіпотезі про стохастичну природу всіх невизначених величин i процесів, у монографії відносно них приймається лише одне припущення: вони обмежені апріорі заданими множинними оцінками. При цьому для отримання гарантованого результату задача аналізу стійкості систем керування зводиться до аналізу робастної стійкості, задача синтезу – до відповідної мінімаксної задачі. Викладено методи отримання гарантованих оцінок векторів параметрів об’єктів керування. Книга розрахована для фахівців у галузі теорії та практики побудови сучасних комп’ютерних систем керування; монографія може також стати основою курсу з сучасної теорії керування для студентів та аспірантів.

2005

Image Использование РНР. Самоучитель
Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю.
М.: «Диалектика», 2005.

Дана книга призначена для тих, хто прагне навчитись використовувати мову PHP для створення найсучасніших Web-додатків, проте дане видання буде корисним і для тих, хто вже знайомий з цим типом програмного забезпечення. В книзі на простій та доступній мові пояснюються складні концепції сучасних підходів до програмування розподілених систем, а також особливості нової версії мови PHP5. Весь матеріал книги, пов’язаний із нововведеннями, що з’явились в PHP5, відмічений відповідною піктограмою. Наприкінці кожної глави запропоновані тести та вправи для закріплення засвоєного матеріалу.

2004

Image Робастные методы оценивания, идентификации и адаптивного управления
Азарсков В.М., Блохин Л.Н., Житецкий Л.С., Куссуль Н.Н.
К.: НАУ, 2004. — 500 с.


2000


Физика плазмы. Часть I.
Черемных О.К.
Киев, 2000-190 с.

В учебном пособии содержатся лекции, прочитанные студентам Физико-технического факультета национального технического университета "Киевский политехнический институт". Излагаются основы физики плазмы. Предполагаются знания по теоретической механике и электродинамике. Для студентов и преподавателей физических и физико-технических специальностей.


 

1999


Фізика плазми у вправах та задачах.
Лізунов Г.В., Черемних О.К.
Київ, НТУ "КПІ", 1999. - 50 с.

Методичний посібник для студентів та викладачів фізичних та технічних вищих навчальних закладів.


 


You are here: Публікації Монографії