• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

Публікації попередніх років: 2017-2019   2012-2016

Статті 2022 рік

 • Губарев В.Ф., Мельничук С.В., Сальніков М.М. Метод та алгоритми обчислення високоточної орієнтації та взаємної прив'язки систем координат кластера астродатчиків космічного апарата за неточними вимірюваннями. Проблеми керування та інформатики, 2022, № 1, с. 74-92. http://doi.org/10.34229/1028-0979-2022-1-8
 • Gubarev V.F. New trends in control theory. Проблеми керування та інформатики, 2022, № 3, c. 5-21. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-3-1
 • Мельничук С.В., Шевченко В.М. Робота системи технічного зору по елементах поверхні космічного апарата в умовах її неповної видимості. Проблеми керування та інформатики, 2022, № 2, с. 113-127. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-2-8
 • Волосов В.В., Шевченко В.М. Синтез управління стабілізацією геостаціонарного супутника у точці стояння. Проблеми керування та інформатики, 2022, № 4, c. 5-17. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-4-1
 • Cheremnykh Oleg, Kaladze Tamaz, Selivanov Yuriy, Cheremnykh Serhiy. Evanescent acoustic-gravity waves in a rotating stratified atmosphere. Advances in Space Research. Volume 69, Issue 3, Pages 1272-1280. https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.050
 • Yuriy Rapoport, Volodymyr Reshetnyk, Asen Grytsai, Volodymyr Grimalsky, Oleksandr Liashchuk, Alla Fedorenko, Masashi Hayakawa, Andrzej Krankowski, Leszek Błaszkiewicz, Paweł Flisek. Spectral Analysis and Information Entropy Approaches to Data of VLF Disturbances in the Waveguide Earth-Ionosphere. Sensors 2022, 22(21), 8191; https://doi.org/10.3390/s22218191
 • Cheremnykh O., Cheremnykh S., Vlasov D., The influence of the Earths atmosphere rotation on the spectrum of the acoustic-gravity waves. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2022. V.38, № 3. P. 3-19 (Черемних О.К., Черемних С.О., Власов Д.І. Вплив обертання атмосфери Землі на спектр акустико-гравітаційних хвиль. Кінематика і фізика небесних тіл, 2022, Т. 38, № 3, с. 3-19). https://doi.org/10.15407/kfnt2022.03.003
 • Ю.О. Клименко, О.К. Черемних, А.К. Федоренко, А.Д. Войцеховська. Відтворення спектральних властивостей акустико-гравітаційних хвиль в супутникових вимірах. Проблеми керування та інформатики.2022,№3, с.124-135. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-3-10
 • Федоренко А.К., Крючков Є.І., Черемних О.К., Жук І.Т. Хвильові збурення атмосфери у просторово неоднорідній течії. Космічна наука і технологія. 2022. 28, № 6 (139). https://doi.org/10.15407/knit2022.06.000
 • Loginov A. A., Cheremnykh O. K., Krivodubskij V. N., Selivanov Y.A. Kinematic Dynamo Model of a Solar Magnetic Cycle. Ukrainian Journal of Physics. Vol. 67. No. 11 (2022), pp.796-810. https://doi.org/10.15407/ujpe67.11
 • Федоренко А.К., Крючков Є. І., Черемних О.К., Мельничук С.В., Жук І. Т. Властивості акустико-гравітаційних хвиль на межі двох ізотермічних середовищ. Кінематика і фізика небесних тіл. 2022, 38(6), С. 79-95. https://doi.org/10.15407/kfnt2020.04.015
 • Федоренко А.К., Черемних О.К., Крючков Є.І., Власов Д.І. Енергетичний баланс еванесцентних акустико-гравітаційних хвиль. Кінематика і фізика небесних тіл. 2022, т. 38, No. 4, С. 17–28. https://doi.org/10.15407/kfnt2022.04.01
 • Кришталь О.Н., Войцеховська А.Д. Про нелінійну взаємодію низькочастотних кінетичних плазмових хвиль в передспалаховій атмосфері активної області на Сонці. Кінематика і фізика небесних тіл. 2022. 38, №3. С. 47-64. https://doi.org/10.15407/kfnt2022.03.047
 • Власов Д.І., Федоренко А.К., Крючков Є.І., Черемних О.К., Жук І.Т. Сезонні особливості просторового розподілу атмосферних гравітаційних хвиль у полярній термосфері Землі. Кінематика і фізика небесних тіл. 2022, т. 38, №. 2, С. 23–38. https://doi.org/10.15407/kfnt2022.02.023
 • N. Kussul, K. Deininger, L. Shumilo, M. Lavreniuk, D. Ayalew Ali., O. Nivievskyi. Biophysical Impact of Sunflower Crop Rotation on Agricultural Fields. Sustainability. 2022. No. 14(7): 3965. pp. 125-132. https://doi.org/10.3390/su14073965 https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/3965
 • O.K.Cheremnykh, S.O.Cheremnykh, D. I. Vlasov. The Influence of the Earth's Atmosphere Rotation on the Spectrum of Acoustic-Gravity Waves. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, Vol. 38, No. 3, p. 121–131. https://doi.org/10.3103/s0884591322030023
 • Fedorenko A.K., Kryuchkov E.I., Cheremnykh O.K., Melnychuk S. V., Zhuk I.T. (2022). Properties of acoustic-gravity waves at the boundary of two isothermal media. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, Vol. 38, No. 6, p. 340–350. https://doi.org/10.3103/S0884591322060022
 • A. K. Fedorenko, O. K. Cheremnykh, E. I. Kryuchkov, D. I. Vlasov. Energy Balance of Evanescent Acoustic-Gravity Waves. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, V. 38, No. 4, p. 17–28. https://doi.org/10.3103/S0884591322040031
 • Kryshtal O.N., Voitsekhovska A.D. On the Nonlinear Interaction of Low-Frequency Kinetic Plasma Waves in the Preflare Atmosphere of the Solar Active Region. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, 38(3), p. 148–158. https://doi.org/10.3103/S0884591322030047
 • D. I. Vlasov, A. K. Fedorenko, E.I. Kryuchkov, O.K.Cheremnykh, I. T. Zhuk. Seasonal Features of the Spatial Distribution of Atmospheric Gravity Waves in the Earth's Polar Thermosphere. Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2022, V. 38, No. 2, p. 73–82. https://doi.org/10.3103/S0884591322020076
 • Loginov A. A., Cheremnykh O. K., Krivodubskij V. N., Selivanov Y.A. Kinematic Dynamo Model of a Solar Magnetic Cycle. Ukrainian Journal of Physics. Vol. 67. No. 11 (2022), pp.796-810. https://doi.org/10.15407/ujpe67.11
 • Б.Я. Яйлимов, А.Ю. Шелестов, М.О. Ємельянов, О.М. Пархомчук Валідація карт деградації земель на основі геопросторових даних. Проблеми керування та інформатики. 2022. С. 112–125. http://doi.org/10.34229/1028-0979-2022-1-10
 • Ємельянов, М.О., Шелестов, А.Ю., Яйлимова, Г.О., Шуміло, Л.Л. Вплив зміни клімату на площі основних сільськогосподарських культур. Космічна наука і технологія. 2022. 28, № 2 (135). С. 30—38. https://doi.org/10.15407/knit2022.02.030
 • Яйлимова Г.О., Яйлимов Б.Я., Шелестов А.Ю., Красільнікова Т.М. Інтелектуальні методи та моделі обробки супутникових даних у задачі моніторингу звалищ. Проблеми керування та інформатики. 2022. №2. С. 128-140. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-2-9
 • Яйлимов Б.Я., Яйлимова Г.О., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М. Використання супутникових продуктів для аналізу змін територій природно-заповідного фонду України. Проблеми керування та інформатики. 2022. №3. С. 135-150. http://doi.org/10.34229/2786-6505-2022-3-11
 • Лавренюк М.С., Шуміло Л.Л., Яйлимов Б.Я., Куссуль Н.М. Огляд методів глибинного навчання у прикладних задачах економічного моніторингу на основі геопросторових даних. Кібернетика та системний аналіз. 2022. 58(6.), pp. 177–192. http://www.kibernetika.org/volumes/2022/numbers/06/articles/18/ArticleDetailsUA.html
 • Федоренко А.К., Крючков Є.І., Черемних О.К., Жук І.Т. Хвильові збурення атмосфери у просторово неоднорідній течії. Космічна наука і технологія. 2022. 28, № 6 (139). https://doi.org/10.15407/knit2022.06.000
 • M. Lavreniuk, L. Shumilo, B. Yailymov & N. Kussul Reviewing Deep Learning Methods in the Applied Problems of Economic Monitoring Based on Geospatial Data. Cybernetics and Systems Analysis. 58, 1008–1020 (2022). https://doi.org/10.1007/s10559-023-00535-9
 • Ємельянов, М.О., Шелестов, А.Ю., Яйлимова, Г.О., Шуміло, Л.Л. Вплив зміни клімату на площі основних сільськогосподарських культур. Космічна наука і технологія. 2022. 28, № 2 (135). С. 30—38. https://doi.org/10.15407/knit2022.02.030
 • Лізунов Г.В., Корепанов В.Є., Лукенюк А.А., П'янкова О.В., Федоров О.П. Космічний проєкт «Іоносат–Мікро»: готовність до реалізації. Space Science and Technology. 2022. V. 28(6). С. 3–11. http://space-scitechjournal.org.ua/uk/archive/2022/28/06/01 https://doi.org/10.15407/knit2022.06.000
 • Лізунов Г.В., Корепанов В.Є., Лукенюк А.А., П'янкова О.В., Федоров О.П. Космічний проєкт «Іоносат–Мікро»: готовність до реалізації. Space Science and Technology. 2022. V. 28(6). С. 3–11. http://space-scitechjournal.org.ua/uk/archive/2022/28/06/01 https://doi.org/10.15407/knit2022.06.000

 

Статті 2020-2021 років

 • Губарев В.Ф. Проблема математической интерпретации данных. Часть II. Системы с распределенными параметрами. Кибернетика и системный анализ. 2020. T. 56, № 3. С. 17–29.
 • Mykhailo D. Mishchenko, Vyacheslav F. Gubarev. Methods of model predictive control for discrete multi-variable systems with input. Cyb. and comp. eng. 2020. № 1 (199). P. 39–58 DOI: https://doi.org/10.15407/kvt199.01.039.
 • Волосов В.В., Шевченко В.Н. Регуляризованный эллипсоидальный фильтр состояния дискретных динамических систем с использованием осредненных текущих измерений на скользящем интервале. Проблемы управления и информатики. 2020. № 5. С. 5–14.
 • Васильев В.В., Годунок Л.А., Волков В.А., Мельничук С.В., Деркач С.В., Сомов А.В. О построении мм системы взаимных измерений для автономного сближения космических аппаратов с некооперируемыми космическими объектами. Космічна наука і технологія. 2020. Т. 26, № 3 С. 42–54.
 • Gubarev Vyacheslav, Romanenko Victor, Miliavskyi Yurii. Advanced Identification of Impulse Processes in Cognitive Maps // in Advanced Control Systems: Theory and Applications. River Publishers Series in Automation, Control and Robotics. 2021. Р. 231–256.
 • Gubarev V., Salnikov N., Melnychuk S., Shevchenko V., Maksymyuk L. Special Cases in Determining the Spacecraft Position and Attitude Using Computer Vision System // in Advanced Control Systems: Theory and Applications. River Publishers Series in Automation, Control and Robotics. 2021. Р. 289–316.
 • Volosov V., Melnychuk S., Salnikov N., Shevchenko V. Control Synthesis of Rotational and Spatial Spacecraft Motion at Approaching Stage of Docking // in Advanced Control Systems: Theory and Applications. River Publishers Series in Automation, Control and Robotics. 2021. Р. 331–364.
 • Губарев В.Ф., Шарапов Е.А. Оценка решений переопределенных СЛАУ с неточно заданной правой частью. Кибернетика и системный анализ. 2021. Т. 57. № 2. С. 96–102.
 • Gubarev V.F., Volosov V.V., Salnikov N.N., Shevchenko V.N., Melnychuk S.V., and Maksymyuk L.V. Computer Vision System for Spacecraft Relative Pose Determination During Rendezvous and Docking. Sci. innov. 2021. V. 17, No. 2. P. 50–63. https://doi.org/10.15407/scine17.02.050
 • Ladikov-Roev Yu.P., Cheremnykh S.O., Voitsekhovska A.D., Selivanov Yu.O. Solar atmospheric jet propagation in a vortex field. Journal of Physical Studies. 2021. Vol. 25, No. 1. 1902 (8 p.).
 • Gubarev V.F., Vasylyev V.V., Volosov V.V., Maksymyuk L.V., Melnychuk S.V., Salnikov N.N., Shevchenko V.N., Godunok L.A., Derkach S.V. Computer vision system for spacecraft relative pose determination during rendezvous and docking. Space Research in Ukraine. Report to COSPAR. 2018–2020 / Ed. O. Fedorov. Kyiv: Akademperiodyka, 2021. P. 127–132.
 • Alpatov A.P., Wang Changqing, Zakrzhevskii A.E. Feed-Forward Control of Total Retrieval of The Space TetherFrom Vertical Position. Космічна наука і технологія. 2021. 27(5):08-08.
 • Cheremnykh O.K., Kryuchkov Ye.I., Fedorenko A.K., Cheremnykh S.O. Two-Frequency Propagation Mode of Acoustic−Gravity Waves in the Earth's Atmosphere. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2020. Vol. 36, No. 2. C. 64–78.
 • Kryuchkov E.I., Zhuk I.T., Cheremnykh O.K. Two-frequency acoustic-gravitational waves and simulation of satellite measurements // Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2020. Vol. 36, No. 6. P. 265–273.
 • Tsap Y., Fedun V., Cheremnykh O., Stepanov A., Kryshtal A., Kopylova Y. On stabilisation of twisted magnetic flux tube by shielding surface current. Astrophysical Journal. 2020. Vol. 901: 99 (9 p.).
 • Kryshtal A.N., Voitsekhovska A., Cheremnykh O., Ballai I., Verth G., Fedun V. Generation of low-frequency kinetic waves at the footpoints of pre-flare coronal loops. Solar Physics. 2020. Vol. 295. P. 162–175.
 • Rapoport Y., Grimalsky V., Krankowski A., Pulinets S., Fedorenko A. Algorithm for modeling electromagnetic channel of seismo-ionospheric coupling (SIC) and the variations in the electron concentration. Acta Geophysica. 2020. Vol. 68. No. 1. P.253–278.
 • Kozak L., Petrenko B., Kronberg E.,  Lui A. Application of Statistical and Spectral Analysis for Investigation of the Turbulent Processes in the Magnetohydrodynamics // AIP Publishing (American Institute of Physics) AIP Conference Proceedings. Manuscript ID #: AIPCP20-AR-ICNAAM2019-00462.-2020.
 • Lashkin V.M. Short-wavelength soliton in a fully degenerate quantum plasma. Phys. Plasmas. 2020. Vol. 27. P. 102302.
 • Kozak L.V., Petrenko B.A. Dynamics of magnetic structures during the magnetospheric substorm. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2020. Vol. 36, Iss. 5. P. 238–242.
 • Kozak L.V.; Petrenko B. A.; Kronberg E.A.; Grigorenko E.E.; Kozak P.M.; Reka K.D. Variations in the Plasma Parameters of the Earth's Magnetotail during Substorm Initiation.  Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2020.Vol. 36, Iss. 2. P. 94–102.
 •  Loginov A.A., Krivodubskij V.N., Cheremnykh O.K. Generation of the radial magnetic field of the Sun by global hydrodynamic flows. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2020.  Vol. 36. No. 2. P. 56–63.
 • Fedorenko A.K., Kryuchkov E.I., Cheremnykh O.K., Selivanov Y.A. Dissipation of acoustic–gravity waves in the Earth's thermosphere. J. Atmos.Terr. Phys. 2021. V. 212, 105488. https://doi.org/10.1016/ j.jastp.2020.105488.
 • Cheremnykh O.K., Fedorenko A.K., Selivanov Y.A., Cheremnykh S.O. Continuous spectrum of evanescent acoustic-gravity waves in an isothermal atmosphere. Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 2021. Vol. 503. No. 4. P. 5545–5553. DOI:10.1093/mnras/st.ab845.
 • Fedorenko A.K., Kryuchkov E.I., Cheremnykh O.K., Voitsekhovska A.D., Rapoport Yu.G., Klymenko Yu.O.. Analysis of acoustic-gravity waves in the mesosphere using VLF radiosignal measurements. J. Atmos.Terr. Phys. 2021. Vol. 219. Р. 105649. DOI:10.1016/j.jastp.2021.105649.
 • Черемних О.К., Федоренко А.К., Власов Д. І., Мельничук С.В. Еванесцентні акустико-гравітаційні хвильові моди в неізотермічній атмосфері. Кінематика і фізика небесних тіл. 2021. Т. 37, № 4. С. 3–17. doi: https://doi.org/10.15407/kfnt2021.04.003.
 • Cheremnykh O.K., Fedorenko A.K., Kryuchkov E.I. et al. Attenuation of Evanescent Acoustic-Gravitational Modes in the Earth's Thermosphere. Kinemat. Phys. Celest. Bodies. 2021. Vol. 37. P. 221–229. https://doi.org/10.3103/S0884591321050044.
 • Klymenko Yu.O., Fedorenko A.K., Kryuchkov E.I., Cheremnykh O.K., Voitsekhovska A.D,   Selivanov Yu.O.Identification of acoustic gravity waves from satellite measurements. arXiv:2106.15936v1 [physics.ao-ph].
 • Loginov A.A.,  Krivodubskij V.N.,  Cheremnykh O.K. Generation of the Solar Variable Magnetic Fieldby the Global Migratory Flow. Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2021. Vol. 37. No. 1. P. 16–26. DOI10.3103/S0884591321010037.
 • Lashkin V. M. Perturbation theory for solitons of the Fokas-Lenells equation : Inverse scattering transform approach. Physical Review E. 2021. Vol. 103. P. 042203. 
 • Ladikov-Roev Y.P., Cheremnykh S.O., Voitsekhovska A.D., Selivanov Y.O. Solar atmospheric jet propagation in a vortex field. Journal of Physical Studies. 2021. No. 1. P. 1902–1910.
 • Maslov V., Cheremnykh O., Fomina A., Kholodov R., Novak O.,  Ovsiannikov R. Vortex Structures and Electron Beam Dynamics in Magnetized Plasma. Ukrainian Journal of Physics. 2021. Vol. 66. No. 4. P.310. https://doi.org/10.15407/ujpe66.4.310.
 • Kozak L., Petrenko B., Lui A., Kronberg E., Daly P. Processes in the current disruption region: from turbulence to dispersion relation. Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2021. Vol. 126, No. 1. 19 р. doi.org/10.1029/2020JA028404.
 • Gohar Ghazaryan, Olena Dubovyk, Valerie Graw, Nataliia Kussul, Jürgen Schellberg. Local-scale agricultural drought monitoring with satellite-based multi-sensor time-series. GIScience & Remote Sensing. 2020. Vol. 57. №. 5. P. 704–718.
 • Шелестов А.Ю., Б.Я. Яйлимов, Г.О. Яйлимова, Ю.В. Білоконська, О.В. Нів'євський Супутниковий моніторинг посівів по Україні. Космічна наука і технологі. 2020. Т. 26 (6). С. 27-37. DOI: 10.15407/knit2020.06.027
 • Deininger K., Ali D. A., Kussul N., Lavreniuk M., & Nivievskyi O. Using Machine Learning to Assess Yield Impacts of Crop Rotation: Combining Satellite and Statistical Data for Ukraine. Policy research working papers. 2020. DOI: 10.1596/1813-9450-9306.
 • Куссуль Н.М. Формування українського сегменту європейського дослідницького простору у сфері спостереження землі (За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2020 року). Вісн. НАН України. 2020. № 3. С. 39–45.
 • Ian McCallum, Carsten Montzka, Bagher Bayat, Stefan Kollet, Andrii Kolotii, Nataliia Kussul, MykolaLavreniuk, Anthony Lehmann, Joan Maso, Paolo Mazzetti, Aline Mosnier, Emma Perracchione, Mario Putti, MattiaSantoro, Ivette Serral, Leonid Shumilo, Daniel Spengler, Steffen Fritz. Developing food, water and energy nexus workflows. International Journal of Digital Earth. .2020. Vol. 2. No. 13. P. 299–308.
 • Nataliia Kussul, Mykola Lavreniuk, Andrii Kolotii, Sergii Skakun, Olena Rakoid, Leonid Shumilo. A workflow for Sustainable Development Goals indicators assessment based on high-resolution satellite data. International Journal of Digital Earth. 2020. Vol. 2. No.13. P. 309–321.
 • Куссуль Н.М. Моніторинг сільськогосподарських земель в Україні: міф чи реальність. Вісн. НАН України. 2020. № 2. С. 57-63.
 • Joanne V Hall, Sergiy V Zibtsev, Louis Giglio, Sergii Skakun, Viktor Myroniuk, Oleksandr Zhuravel, JohannGeorg Goldammer and Nataliia Kussul. Environmental and political implications of underestimated cropland burning in Ukraine. Environmental Research Letters. 2021. Vol. 16, No. 6. P. 1-12. DOI: 10.1088/1748-9326/abfc04.
 • Hosseini M., McNairn H., Mitchell S., Robertson L., Davidson A., Ahmadian N., Bhattacharya A., Borg E., Conrad C., Dabrowska-Zielinska K., D. de Abelleyra, Gurdak R., Kumar V., Kussul N., Mandal D., Rao Y.S., Saliendra N., Shelestov A., Spengler D., Verón S.R., Homayouni S. and Becker-Reshef I. A Comparison between Support Vector Machine and Water Cloud Model for Estimating Crop Leaf Area Index. Remote Sensing. 2021. Vol. 13, No. 7. P. 1-20. DOI: 10.3390/rs13071348.
 • Kussul N., Shelestov A., Lavreniuk M., Yailymov B., Kolotii A., Yailymova H., Skakun S., Shumilo L., Bilokonska Y. SDG Indicator 11.3.1 within Horizon-2020 SMURBS. Space Research in Ukraine. Report to COSPAR. 2018–2020 / Ed. O. Fedorov. Kyiv: Akademperiodyka, 2021. P. 91–95.
 • Kussul N., Shelestov A., Lavreniuk M., Yailymov B., Fedorov O., Kolotii A., Yailymova H., Skakun S., Shumilo L., Bilokonska Y., Kolos L. Assessment of sustainable development goals within the European network for observing our changing planet (ERA-PLANET). Space Research in Ukraine. Report to COSPAR. 2018–2020 / Ed. O. Fedorov. Kyiv: Akademperiodyka, 2021. P. 85–90.
 • Перспективи використання супутникової інформації для моніторингу досягнення цілей сталого розвитку України: аналітична доповідь / за наук. ред. О.П. Федорова. Київ: Академперіодика. 2020. 87 с.
 • Zyelyk Ya.I., Pidgorodetska L.V., Chornyy S.V., Kolos L.M., Dykach Yu.R. Implementation of linear regression and neural network models for assessment and forecasting of the local climate change based on time series data. Astronomical School's Report. 2020. Vol. 16, Iss. 2. P. 20–29.
 • Федоровський О.Д., Хижняк А.В., Томченко О.В., Порушкевич А.Ю., Підгородецька Л.В. Спосіб оцінювання екологічного стану прісноводних водойм на основі космічного геомоніторингу та статистичного критерію з віртуальними еталонами (обґрунтування та апробація). Український журнал дистанційного зондування Землі. 2020. № 27. DOI: https://doi.org/10.36023/ujrs.2020.27.174.
 • Pidgorodetska L., Zyelyk Y., Kolos L., Fedorov O. Surface soil moisture deficit assessment based on satellite data. European Association of Geoscientists & Engineers. 2021. URL: http://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521114.
 • Lizunov, G., Skorokhod, T., Hayakawa, M., and Korepanov, V. Formation of Ionospheric Precursors of Earthquakes. Probable Mechanism and Its Substantiation. Open Journal of Earthquake Research. 2020. V.9. P. 142–169
 • Лизунов Г.В., Скороход Т.В., Корепанов В.Е. Атмосферные гравитационные волны как механизм сейсмо-ионосферной связи. Космічна наука і технологія. 2020. Т. 26, № 3 (184). С. 55–80.
 • Пьянкова Е.В., Протас А.Н., Лизунов Г.В., Меланченко А.Г. Информационная система сбора, обработки и распространения данных для геокосмических спутниковых проектов. Космічна наука і технологія. 2020. Т. 26, № 1. P. 37–47.
 • Власов, Д.І., Парновський, О.С. Прогнозування локальних геомагнітних збурень на прикладі даних магнітної обсерваторії «Львів». Космічна наука і технологія. 2021. Т. 27, № 1. С. 78–84. http://dx.doi.org/10.15407/knit2021.01.078

Найважливіші статті 2017-2019 років

 • Кунцевич В.М. Оценки воздействия ограниченных возмущений на нелинейные дискретные системы и их минимизация. Автоматика и телемеханика. 2019. № 9. С. 25-44; Bounded Perturbations of Nonlinear DiscreteSystems: Estimation of Impact and Minimization. Autom. Remote Control. 2019. Vol. 80, Iss. 9. Р. 1574–1590.
 • Paolo Massioni, Nikolay N. Salnikov, Gérard Scorletti. Ellipsoidal state estimation based on sum of squares for non-linear systems with . unknown but bounded noise. IET Control Theory & Applications. Vol. 13, Iss. 12. P. 1955-1961. DOI: 10.1049/iet-cta.2018.5072.
 • Губарев В.Ф., Фатенко В.В. Геометрический и вариационные методы редукции порядка модели. Сравнительный анализ. Проблемы управления и информатики. 2018. № 1. С. 38–52.  DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i1.30.
 • Сальников Н.Н., Губарев В.Ф., Мельничук С.В. Применение модифицированного эллипсоидального фильтра в комплексированной бесплатформенной инерциальной навигационной системе. Проблемы управления и информатики. 2018. № 2. С. 87–102. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i4.40.
 • Волосов В.В., Шевченко В.Н. Синтез алгоритмов управления ориентацией космического аппарата на основе обобщенного прямого метода Ляпунова. Проблемы управления и информатики. 2017. № 5. С. 106–117. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i9.30.
 • Cheremnykh Oleg K., Fedorenko Alla K., Kryuchkov Evgen I., Selivanov Yuriy A. Evanescent acoustic-gravity modes in the isothermal atmosphere: systematization, applications to the Earth's and Solar atmospheres. Annales Geophysicae. 2019. Vol. 37. Р. 405–415. DOI: 10.5194/angeo-37-405-2019.
 • Cheremnykh O., Fedun V., Ladikov-Roev Y., Verth G.. On the Stability of Incompressible MHD Modes in Magnetic Cylinder with Twisted Magnetic Field and Flow. The Astrophysical Journal, 866 (2), 2018. DOI: 10.3847/1538-4357/aadb9f.
 • Cheremnykh O., Cheremnykh S., Kozak L. and Kronberg E.. Magnetohydrodynamic waves and the Kelvin-Helmholtz instability at the boundary of plasma mediums. Physics of Plasmas. Vol. 25, 102119, 2018. DOI: 10.1063/1.5048913.
 • Cheremnykh O.K., Kryshtal A.N., Tkachenko A.A.. Kink mode m=1 in magnetic tube with discontinuous magnetic field. Advances in Space Research. 2018. Vol. 61. No. 2. P. 603–610. DOI: 10.1016/j.asr.2017.05.026.
 • Cheremnykh O.K., Fedun V.N., Kryshtal A.N. and Verth G. Incompressible magnetohydrodynamic modes in the thin magnetically twisted flux tube. Astronomy & Astrophysics, 604, A62, 2017. DOI: 10.1051/0004-6361/201629863.
 • Cheremnykh O.K., Kryuchkov E.I., Fedorenko A.K., Klymenko Y.O.. Two-frequency approach to the theory of atmospheric acoustic-gravity modes / arxiv: 1908.07789. 2019. P. 1–5. https://www.researchgate.net/publication/335319006.
 • Pierre Defourny, Sophie Bontemps, Nicolas Bellemans, Cosmin Cara, Gérard Dedieu, Eric Guzzonato, Olivier Hagolle, Jordi Inglada, Laurentiu Nicola, Thierry Rabaute, Mickael Savinaud, Cosmin Udroiu, Silvia Valero, Agnès Bégué, Jean-François Dejoux, Abderrazak El Harti, Jamal Ezzahar, Nataliia Kussul, Kamal Labbassi, Valentine Lebourgeois, Zhang Miao, Terrence Newby, Adolph Nyamugama, Norakhan Salh, Andrii Shelestov, Vincent Simonneaux, Pierre Sibiry Traore, Souleymane S Traore, Benjamin Koetz. Near real-time agriculture monitoring at national scale at parcel resolution: Performance assessment of the Sen2-Agri automated system in various cropping systems around the world. Remote sensing of environment. 2019. Vol. 221. Р.551-568. DOI: 10.1016/j.rse.2018.11.00.7 Link
 • Sergii Skakun, Christopher O Justice, Nataliia Kussul, Andrii Shelestov, Mykola Lavreniuk. Satellite data reveal cropland losses in South-Eastern Ukraine under military conflict, Frontiers in Earth Science. 2019. 305 p. DOI: 10.3389/feart.2019.00305. Link
 • Sergii Skakun, Eric Vermote, Belen Franch, Jean-Claude Roger, Nataliia Kussul, Junchang Ju, Jeffrey Masek. Winter Wheat Yield Assessment from Landsat 8 and Sentinel-2 Data: Incorporating Surface Reflectance, Through Phenological Fitting, into Regression Yield Models. Remote Sensing. Vol. 11(15). 1768 p. DOI: 10.3390/rs11151768. Link
 • Ian McCallum, Carsten Montzka, Bagher Bayat, Stefan Kollet, Andrii Kolotii, Nataliia Kussul, Mykola Lavreniuk, Anthony Lehmann, Joan Masó, Paolo Mazzetti, Aline Mosnier, Emma Perracchione, Mario Putti, Mattia Santoro, Ivette Serral, Leonid Shumilo, Daniel Spengler, Steffen Fritz. Developing food, water and energy nexus workflows. International Journal of Digital Earth. 2019. DOI: 10.1080/17538947.2019.1626921. Link>>>
 • Nataliia Kussul, Mykola Lavreniuk, Andrii Kolotii, Sergii V. Skakun, Olena Rakoid, Leonid Shumilo. A workflow for Sustainable Development Goals indicators assessment based on high-resolution satellite data. International Journal of Digital Earth. 2019. DOI: 10.1080/17538947.2019.1610807. Link
 • Francois Waldner, Nicolas Bellemans, Zvi Hochman, Terence Newby, Diego de Abelleyra, Santiago R Verón, Sergey A. Bartalev, Mykola Lavreniuk, Nataliia Kussul, Guerric le Maire, Margareth Simoes, Sergii V. Skakun, Pierre Defourny. Roadside collection of training data for cropland mapping is viable when environmental and management gradients are surveyed. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 80(2019):82-93. 2019. DOI: 10.1016/j.jag.2019.01.002. Link
 • Andrii Shelestov, Andrii Kolotii, Tatiana Borisova, Olena Turos, Gennadi Milinevsky, Igor Gomilko, Tatyana Bulanay, Oleg Fedorov, Leonid Shumilo, Liudmyla Pidgorodetska, Liudmyla Kolos, Arsenii Borysov, Natalia Pozdnyakova, Alexander Chunikhin, Maryna Dudarenko, Alexander Chunikhin,Maryna Dudarenko, Arina Petrosian, Vassyl Danylevsky, Arina Petrosian, Vassyl Danylevsky, Natallia Miatselskaya, Vasyl Choliy. Essential variables for air quality estimation. International Journal of Digital Earth. 2019. DOI: 10.1080/17538947.2019.162088. Link
 • Pierre Defourny, Sophie Bontemps, Nicolas Bellemans, Cosmin Cara, Gerard Dedieu, Eric Guzzonato, Olivier Hagolle, Jordi Inglada, Laurentiu Nicola, Thierry Rabaute, Mickael Savinaud, Cosmin Udroiu, Silvia Valero, Agnes Begue, Jean-Francois Dejoux, Abderrazak El Harti, Jamal Ezzahar, Nataliia Kussul, Kamal Labbassi, Valentine Lebourgeois, Zhang Miao, Terrence Newby, Adolph Nyamugama, Norakhan Salh, Andrii Shelestov, Vincent Simonneaux, Pierre Sibiry Traore, Souleymane S. Traore, Benjamin Koetz. Near real-time agriculture monitoring at national scale at parcel resolution: Performance assessment of the Sen2-Agri automated system in various cropping systems around the world. Remote Sensing of Environment. 2018. Vol. 221. P. 551–568. DOI: doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.007. Link
 • Ioannis Manakos, Monika Tomaszewska, Ioannis Z. Gkinis, Olga Brovkina, Lachezar Filchev, Levent Genc, Ioannis Gitas, Andrej Halabuk, Melis Inalpulat, Anisoara Irimescu, Georgi Jelev, Konstantinos Karantzalos, Thomas Katagis, Lucie Kupkova, Mykola Lavreniuk, Minucer Mesaros, Denis Mihailescu, Mihai Nita, Tomas Rusnak, Premysl Stych, Frantisek Zemek, Jana Albrechtova, Petya Campbell. Comparison of Global and Continental Land Cover Products for Selected Study Areas in South Central and Eastern European Region. Remote Sensing. 2018. DOI: 10.3390/rs10121967. Link
 • Myroslava Lesiv, Dmitry Schepaschenko, Elena Moltchanova, Rostyslav Bun, Martina Durauer, Alexander V. Prishchepov, Florian Schierhorn, Stephan Estel, Tobias Kuemmerle, Camilo Alcantara, Natalia Kussul, Maria Shchepashchenko, Olga Kutovaya, Olga Martynenko, Viktor Karminov, Anatoly Shvidenko, Petr Havlik, Florian Kraxner, Linda See & Steffen Fritz Spatial distribution of arable and abandoned land across former Soviet Union countries. Scientific Data. 2018. Vol. 5. No. 180056. DOI: 10.1038/sdata.2018.56. Link
 • М.С. Лавренюк, О.М. Новіков, Огляд методів машинного навчання для класифікації великих обсягів супутникових даних. Системні дослідження та інформаційні технології. 2018. Vol. 1. P. 52-71. DOI: 10.20535/SRIT.2308-8893.2018.1.04. Link
 • М.С. Лавренюк, Метод об'єктної постобробки карт класифікації з урахуванням специфіки кожного классу. Авиационно-космическая техника и технология. 2018. Vol. 12, P. 80–91. Link>>>
 • Sergii Skakun, Belen Franch, Eric Vermote, Jean-Claude Roger, Inbal Becker-Reshef, Christopher Justice, Nataliia Kussul. Early season large-area winter crop mapping using MODIS NDVI data, growing degree days information and a Gaussian mixture model, Remote Sensing of Environment. 2017. Vol. 195. P. 244–258. DOI: 10.1016/j.rse.2017.04.026. Посилання
 • Nataliia Kussul, Mykola Lavreniuk, Sergii Skakun, Andrii Shelestov. Deep Learning Classification of Land Cover and Crop Types Using Remote Sensing Data. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. 2017. Vol. 12. No. 5. P. 778-782. DOI: 10.1109/LGRS.2017.2681128.  Посилання
 • Andrii Shelestov, Mykola Lavreniuk, Nataliia Kussul, Alexei Novikov, Sergii Skakun. Exploring Google Earth Engine Platform for Big Data Processing: Classification of Multi-Temporal Satellite Imagery for Crop Mapping. Frontiers in Earth Science. 2017. Vol. 5. Article 17. P. 1-10. DOI: doi.org/10.3389/feart.2017.00017. Посилання
 • Yailymov B.Ya., Lavreniuk M.S., Shelestov A.Yu., Kolotii A.V., Yailymova H.O., Fedorov O.P. Methods of essential variables determination for the Earth's surface state assessing. Space Science & Technology. 2018, 24; (4): P. 24–37. URL: http://doi.org/10.15407/knit2018.04.026.
 • Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Яйлимов Б.Я., Шуміло Л.Л., Яйлимова Г.О., Лавренюк М.С., Колос Л.М., Підгородецька Л.В., Білоконська Ю.В. Urban Atlas для міст України на основі супутникових даних високого розрізнення. Космічна наука і технологія. 2019. Т. 25. № 6. С. 51–60. URL: http://doi.org/10.15407/knit2019.06.051.
 • Федоров О.П. Про Цільову програму наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту «Горизонт-2020» ERA-PLANET». Вісник НАН України. 2017. № 12. С. 35–41. URL: http://doi.org/10.15407/visn2017.12.035
 • Fedorov O.P., Demchenko V.F., Zhivolub E.L. Non-Steady-State Growth During Directional Solidification of Various Crystallographic Orientations. 2018. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 5: P. 661–681. URL: http://doi.org/10.15407/mfint.40.05.0661.
 • Федоров О.П., Самойленко Л.І., Колос Л.М., Підгородецька Л.В. Проблеми використання супутникових даних для моніторингу цілей сталого розвитку України. Космічна наука і технологія. 2019. Т. 25. № 3. С. 40–56. Федоров О.П., Самойленко Л.І., Колос Л.М., Підгородецька Л.В. Проблеми використання супутникових даних для моніторингу цілей сталого розвитку України. Космічна наука і технологія. 2019. Т. 25. № 3. С. 40–56. URL: http://doi.org/10.15407/knit2019.03.040.
 • Zyelyk Ya.I., Podgorodetskaya L.V, Chornyy S.V. Estimation of the Thermodynamic Temperature of the Earth's Surface Using Satellite Data Based on the Land Cover Classification in the Optical Radiation Range. Journal of Automation and Information Sciences. Begell House. 2019. Vol. 51. I. 6. P. 25-40. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i6.30.
 • Zyelyk Ya.I. , Chornyy S.V., Pidgorodetska L.V. Enhancement of the spatial resolution of the land surface thermal field imagery based on the multispectral data coupling from various space systems. 18th International Conference on Geoinformatics. Theoretical and Applied Aspects (Geoinformatics-2019), DOI: 10.3997/2214-4609.201902119.
 • Банков Л.Г., Беляев С.М., Иванова В.И., Лизунов Г.В., Меланченко А.Г., Ояма К.-И. Космический проект «КластерИон»: изучение динамических процессов в ионосфере с использованием кластера спутников YuzhSat. Космічна наука і технологія. 2017. Т. 23, № 6. С. 25–33.
 • Лизунов Г.В., Скороход Т.В. О селекции волновых возмущений на фоне трендов в данных спутниковых наблюдений термосферы. Космічна наука і технологія. 2018. Т. 24, № 6. С. 57–68.
 • Yatsenko, V.O., Ivanov, S.M., Parnowski, A. and Vlasov, D. Guaranteed NARMAX model for the prediction of geomagnetic Dst index. Journal of Physical Studies. 23 (1). 2019. 1901 (5 p.). DOI: 10.30970/jps.23.1901 https://physics.lnu.edu.ua/jps/2019/1/pdf/1901-5.pdf.

Найважливіші статті 2012-2016 років

Відділ керування динамічними системами:

 • Губарев В.Ф. Асимптотическое моделирование и идентификация сложных линейных систем // Проблемы управления и информатики. – 2016 – № 2. – С. 50-64.
 • Кунцевич В.М., Волосов В.В. Эллипсоидальные и интервальные оценки вектора состояния семейств линейных и нелинейных дискретных динамических систем // Кибернетика и системный анализ, 2015. №1 С. 73–84
 • Сальников Н.Н. Эллипсоидальное оценивание состояний и параметров динамической системы при отсутствии априорной информации // Проблемы управления и информатики, 2014, № 2, С. 144-156.
 • Кунцевич В.М., Кунцевич А.В. Инвариантные множества семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями // Автоматика и телемеханика. – 2012. – №1. – С.92-106.

Відділ космічної плазми:

 • Bespalova A.V., Fedorenko A.K., Cheremnykh O.K., Zhuk I.T. Satellite observations of wave disturbances caused by moving solar terminator // J. Atmos. Solar. Terr. Phys. V. 140. P. 79–85. 2016. doi:10.1016/j.jastp.2016.02.012.
 • Fedorenko A.K, Bespalova A.V, Cheremnykh O.K, and Kryuchkov E.I. A dominant acoustic-gravity mode in the polar thermosphere //Ann. Geophys., 33,101-108, 2015; doi:10.5194/angeo-33-101-2015.
 • Kryshtal, A., Fedun, V., Gerasimenko, S., Voitsekhovska, A. Oblique Bernstein Mode Generation Near the Upper-hybrid Frequency in Solar Pre-flare Plasmas. Solar Physics.Volume 290, Issue 11, 2015, P. 3331-3341.
 • O.K. Cheremnykh, D.Yu. Klimushkin, D.V. Kostarev. On the Structure of Azimuthally Small-Scale ULF Oscillations of Hot Space Plasma in a Curved Magnetic Field. Modes with Continuous Spectrum //Kinematics and Physics of Celestial Bodies, 2014, Vol. 30, No. 5, pp. 209–222.
 • А. Kryshtal, S. Gerasimenko, A. Voitsekhovska, V. Fedun. The ion-acoustic instability in the pre-flare plasma near the loop footpoints at solar active regions // Annales Geophysicae, 31, P. 2193-2200; 2013.

Відділ космічних інформаційних систем та технологій:

 • Towards a set of agrosystem-specific cropland mapping methods to address the global cropland diversity Francois Waldner,..., Nataliia Kussul,... International Journal of Remote Sensing. - July 2016. - vol. 3714, №14. - P. 3196-3231. - DOI: 10.1080/01431161.2016.1194545.
 • Parcel-based Crop Classification in Ukraine Using Landsat-8 Data and Sentinel-1A Data Kussul N., Lemoine G., Gallego J., Skakun S., Lavreniuk M, and Shelestov A.Y. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. - 2016. - vol. 9, №6, - P. 2500 – 2508.
 • Sergii Skakun, Nataliia Kussul, Andrii Shelestov, Olga Kussul The use of satellite data for agriculture drought risk quantification in Ukraine //Geomatics, Natural Hazards and Risk. – 2015. – P. 1-18.
 • Аналіз ризиків надзвичайних ситуацій на основі супутникових даних. Моделі і технології Куссуль Н.М., Скакун С.В., Шелестов А.Ю., К. "Наукова думка" - 2014. - 184 с.
 • Gallego, N. Kussul, S. Skakun, O. Kravchenko, A. Shelestov, O. Kussul Efficiency assessment of using satellite data for crop area estimation in Ukraine J. //International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. - 2014. - No. 29. - P. 22 – 30.

Відділ дистанційних методів та перспективних приладів:

 • Левченко В. В. П'єзорезистивні сенсорні композити з орієнтованою 1D структурою провідного наповнювача / В. В. Левченко, Є. П. Мамуня, Ю. О. Клименко, В. О. Яценко, І. М. Паращенко, Є. В. Лебедєв // Полімерний журнал. – 2016. – Т. 38, № 3. – С. 192-204. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2016_38_3_6.
 • В. О. Яценко, Ю.О. Клименко, О. О. Кочкодан, Ю. А. Малетин, С. О. Зелінський. Моделювання та оптимізація комбінованих накопичувачів енергії з урахуванням надійності, впливу температури та радіаційного випромінювання // Космічна наука і технологія. – 2015. –Т. 21, № 2.– P.36-39.
 • В. Б. Тараненко, Р. А. Лимаренко, В. О. Топольніков, В. О. Яценко, Є. В. Мартиш, О. Г. Меланченко. Створення інтелектуальної системи керування процесом стикування космічних апаратів на активних оптичних маркерах та її лабораторне макетування // Космічна наука і технологія. – 2015. – Т. 21. – № 2. – С.53-55.
 • Я.И. Зелык, В.А. Яценко, В.Е. Набивач, О.В. Семенив, Л.В. Подгородецкая. Создание контрольно-калибровочного полигона подспутниковой поддержки // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 6. – С. 123-141.
 • В.О. Яценко. Принципи і методи фізичної кібернетики: інформація, самоорганізація та керування показниками Ляпунова // Збірник праць Інституту математики Національної Академії наук України, 2012. – Т. 3, №2. – С. 392-401.

Відділ наук про мікрогравітацію:

 • Федоров О.П., Самойленко Л.И., Колос Л.Н. О некоторых подходах к оценке эффективности космических программ // Космічна наука і технологія. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 3-18.
 • Самойленко Л.И., Колос Л.Н. Разработка методологии оценивания эффективности космической деятельности // Проблемы управления и информатики. – 2015. – № 6. – С. 132-144.
 • Федоров О.П., Демченко В.Ф., Живолуб Е.Л. Эффекты нестационарности при направленной кристаллизации бинарной системы в квазидвумерном образце. Металлофизика и новейшие технологии. – 2015. – 37, № 2. – С. 17-23.
 • Fedorov O.P., Mashkovsky A.G. Melt Flow Effect on Interface Stability During Directional Solidification / ISSN 1063-7745, Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, No. 2. ¬– P. 236–244.
 • Федоров О.П., Демченко В.Ф., Шуба І.В., Живолуб Є.Л. Вплив вібраційних збурень на теплові та гідродинамічні процеси в розплаві при вирощуванні кристалів методом Бріджмена / Доп. НАН України. – 2015. – № 3. – С. 75-80.

Лабораторія супутникових досліджень ближнього космосу:

 • Лизунов Г.В., Леонтьев А.Ю. Диапазоны спектров распространения АГВ в атмосфере Земли // Геомагнетизм и аэрономия. – 2014. – т. 54, № 6. – С. 834–841.
 • Ferencz Cs., Lizunov G., Crespon F., Price I., Bankov L., Przepiórka D., Brieß K., Dudkin D., Girenko A., Korepanov V., Kuzmych A., Skorokhod T., Marinov P., Piankova O., Rothkaehl H., Shtus T., Steinbach P., Lichtenberger J., Sterenharz A., Vassileva A. Ionosphere Waves Service (IWS) – A problem-oriented tool in ionosphere and Space Weather research produced by POPDAT project // J. Space Weather Space Clim. – 2014. – V. 4. – A17. – 24 p. http://dx.doi.org/10.1051/swsc/2014013.
 • Парновский С.Л., Парновский А.С. Введение в современную космологию. – К.: Наукова думка, 2013. – 152 с.
 • Космический проект «Ионосат-Микро»: монография / Под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Фёдорова. – К.: Академпериодика, 2013. – 218 с.
 • Скороход Т.В., Лизунов Г.В. Локализованные пакеты акустико-гравитационных волн в ионосфере // Геомагнетизм и аэрономия. – 2012. – Т. 52, №1. – С. 93–98
You are here: Публікації Статті