• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Здобутки та нагороди

Державні нагороди

 • Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено академіка НАН України В.М.Кунцевича (2009);
 • Орденом „За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено академіка НАН України В.М.Кунцевича (2004).

Відзнаки Верховної Ради

 • Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджено д.т.н., професора Н.М.Куссуль (2005).

Відзнаки міжнародних організацій

 • медаллю ім. Чижевського Федерації космонавтики Росії нагороджено заступника директора з наукової роботи ЛЦ ІКД НАН України та ДКА України д.т.н. В.Є.Корепанова (2012).
 • ювіленою медаллю на честь 50-річчя запуску Ю.О. Гагаріна Федерації космонавтики Росії нагороджено заступника директора з наукової роботи ІКД НАН України та ДКА України д.ф-м.н О.К. Черемних (2011).
 • медаллю Христіяна Гюйгенса Європейського геофізичного союзу (The European Geosciences Union) за наукові досягнення в галузі створення геофізичних приладів та інформаційних систем нагороджено заступника директора з наукової роботи ЛЦ ІКД, д.т.н. В.Є.Корепанова (2009).
 • медаллю ім. М.В.Келдиша Федерації космонавтики РФ „За выдающиеся научные работы в области прикладной математики и механики, а также теоретические исследования по освоению космического пространства" нагороджено академіка НАН України В.М.Кунцевича (2005);

Премії імені видатних учених

 • премію ім. В.С.Михалєвича НАН України – за видатні заслуги в галузі інформатики, теорії оптимізації і системного аналізу присуджено академіку НАН України В.М.Кунцевичу (2004);
 • премію ім. С.О.Лебєдєва за цикл робіт «Перспективні радіотелекомунікаційні системи та спеціалізовані засоби обробки інформації» присуджено д.т.н. С.Г.Буніну (2000).

Державні премії України

 • Премію Президента України для молодих вчених 2019 року за роботу «Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву» присуджено молодим науковцям Інституту (А.В.Колотій, М.С.Лавренюк, Б.Я.Яйлимов).
 • Премію Кабінету Міністрів України за роботу «Розроблення й впровадження перспективних технологій та новітнього устаткування для пошуку корисних копалин і моніторингу природних катастроф» присуджено колективу Львівського центру ІКД (2014 р.).
 • Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл робіт «Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі» присуджено директору Інституту, д.ф.-м.н. О.П. Федорову, завідувачу лабораторії, к.ф.-м.н. Г.В.Лізунову, заступнику директора з наукової роботи ЛЦ ІКД, д.т.н. В.Є.Корепанову та с.н.с. ЛЦ ІКД, к.т.н. Ф.Л.Дудкіну (2008);
 • Державну премію України в галузі науки і техніки 2000 року за цикл наукових праць «Розробка теорії і практика побудови багатоканальних систем керування транспортними об'єктами і прокатними станами» присуджено академіку НАН України В.М.Кунцевичу (2000).

Звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

 • Звання «Заслужений діяч науки і техніки України» присвоєно академіку НАН України В.М.Кунцевичу (1999), д.ф.-м.н., професору Ю.П.Ладікову-Роєву (2001) та д.ф.-м.н. О.П.Федорову (2013);

Відзнаки Національної академії наук  України

 • Відзнакою Національної академії наук України "За професійні здобутки" нагороджено д.ф-м.н О.К. Черемних та к.ф-м.н О.С. Парновського (2011)

Відзнаки Національного космічного агенства  України

 • Нагороджено нагрудним знаком "Почесний працівник космічної галузі України" д.ф-м.н О.К. Черемних (2005)

Відзнаки молодих вчених та спеціалістів

 • Грамотою НАН України за роботу «Технологія глибинного навчання для задач супутникового агромоніторингу» та серію праць нагороджено Колотія А.В., Лавренюка М.С., Яйлимова Б.Я. (2017 р.)
 • Третьою премією переможців конкурсу молодих учених за роботу «Методы и информационные технологии географической привязки и калибровки спутниковых данных» на ХІ Всеросійській відкритій конференції «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» нагороджено Р.М. Басараба, М.С. Лавренюка та В.М. Кригіна (2013 р.).
 • відзнакою НАН України для молодих учених ТАЛАНТ, НАТХНЕННЯ, ПРАЦЯ нагороджено к.ф.-м.н. О.С.Парновського (2011 р.);
 • почесним званням «Кращий молодий працівник космічної галузі України» відзначено м.н.с. О.М.Кравченка (2007);
 • преміями Київського міського голови для обдарованої молоді відзначено співробітників Інституту С.В.Скакуна, О.С.Парновського та І.С.Гонтаренко (2006);
 • премією НАН України для студентів вищих навчальних закладів за роботу «Розробка прототипу розподіленої GRID-системи для паралельної обробки даних спостереження Землі з космосу» відзначено співробітників Інституту С.В.Скакуна, О.Г.Лобунця та А.В.Сидоренка (2006);
 • премією НАН України для студентів вищих навчальних закладів за роботу «Розробка інтелектуальної мультиагентної системи безпеки і комп'ютерних систем» відзначено співробітників Інституту С.В.Скакуна, О.Г.Лобунця та А.В.Сидоренка (2004).
You are here: Загальні відомості Здобутки та нагороди