• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Метод визначення дефіциту вологи сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ


Інтеграція новітніх технологій в моніторинг та аналіз стану сільськогосподарських угідь відіграють ключову роль при плануванні ефективної господарської діяльності. Розроблення технологій обробки даних супутникових спостережень для оцінювання стану рослин, а саме визначення дефіциту вологи в сільськогосподарських культурах є актуальною задачею дистанційного зондування. Спільно з Інститутом гідротехніки та меліорації УААН здійснюються роботи щодо розроблення методів оцінювання дефіциту вологи в рослинах за даними багатоканальних супутникових систем моніторингу. Метод передбачає кількісне визначення дефіциту вологи сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ шляхом оцінки стану рослинного покриву. Розробка поєднує використання наземних та супутникових даних, а також нормативних вимог до зрошення. Застосування спеціалізованого програмного забезпечення для обробки просторових багатоспектральних супутникових знімків дозволяє будувати карти дефіциту вологи окремих зрошуваних полів. Експериментальні дослідження вологопотреби рослин проводились на пілотній території господарства "Степовий" Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області. В ході досліджень застосовувалися наземні опорні дані та дані ДЗЗ супутників Landsat 7(ETM+) та IRS-1В. На основі отриманих результатів обґрунтовано та показано перспективу практичного застосування карт дефіциту вологи сільськогосподарських рослин при плануванні зрошувальних робіт.

Робота виконується в рамках тем НАНУ.

You are here: Наукові напрями та концептуальні основи діяльності Дослідження Землі з космосу Метод визначення дефіциту вологи сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ