• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дослідження Землі з космосу

Дослідження Землі сьогодні — це область знань, орієнтована на розв’язання складних прикладних задач екологічного та антикризового моніторингу на основі інтеграції даних різної природи та асиміляції їх у відповідні моделі. Ці тенденції відзначені ініціативою групи GEO (Group on Earth Observations) (http://earthobservations.org/index.html) та реалізуються в межах європейської програми GMES у вигляді передопераційних та операційних сервісів. GEO — це міжнародна програма з кооперації між урядами країн, міжнародними організаціями та космічними агентствами. Мета GEO як міжурядової структури полягає у підвищенні доступності та впровадженні космічних спостережень через міжнародну координаційну діяльність використовуючи зростаючі можливості ДЗЗ для підтримки прийняття рішень у складному та екологічно напруженому світі. Станом на 2010 р. GEO включає більш ніж 80 країн (зокрема України), Європейську комісію та 56 міжурядових, міжнародних та регіональних організацій.

 

В межах ініціативи GEO щодо створення системи систем спостереження Землі GEOSS виділено 9 областей соціального призначення (SBA) для міжнародної координації та співпраці. ІКД НАНУ НКАУ є активним учасником ініціативи GEO за напрямками Надзвичайні ситуації (Disasters) та Сільське господарство (Agriculture). В межах цих напрямків в інституті розробляються методи обробки супутникових даних, методи асиміляції даних у прогностичні та радіаційні моделі, зокрема моделі метеорологічного прогнозування WRF та моделі росту та стану рослинності, інтелектуальні методи класифікації.

Інститут бере участь у реалізації плану робіт GEO в межах пілотного проекту моніторингу паводків у Намібії (Sensor Web Pilot Project) (http://sensorweb.nasa.gov/NamibiaFlood.html). Партнерами проекту є космічні агенції NASA, NOAA, DLR та інші агенції та інститути. Протягом останніх років ІКД НАНУ-НКАУ активно виконує та координує роботи зі створення інформаційної системи GEO-UA, яку слід розглядати як український сегмент глобальної «системи систем» GEOSS. Основними напрямками досліджень інституту в межах створення системи GEO-UA є розробка сервісів моніторингу надзвичайних ситуацій, екологічного моніторингу та розв’язання цілої низки задач сільськогосподарського призначення.

Основні наукові результати інституту в сфері дослідження землі використовуються в Регіональному центрі підтримки програми UN-SPIDER, який засновано в ІКД НАНУ-НКАУ в 2010 році (http://un-spider.ikd.kiev.ua/).

У межах цього наукового напряму виконуються такі проекти та діють такі ініціативи (пункти 1-4) .

У напрямку застосувань даних дистанційного зондування Землі в ІКД НАН України та НКА України розробляються також нові методи та методики прикладних досліджень (пункти 5-7).

Проекти та ініціативи:

1 Регіональний центр підтримки програми UN-SPIDER
2 Grid-система для моніторингу повеней на основі оптичних та радарних супутникових даних
3 Оцінювання площ посівів на основі супутникових даних в Україні
4 Пілотний проект моніторингу паводків у Намібії (Sensor Web Pilot Project)
5 Методика визначення зон затоплень при повенях та оцінки їх площ з використанням даних ДЗЗ оптичного діапазону
6 Метод визначення дефіциту вологи сільськогосподарських культур за даними ДЗЗ