• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Інформаційні технології в космічних дослідженнях

 

Сучасний рівень справ у дослідженні Землі та міжнародної кооперації у цьому питанні полягає у впровадженні ініціативи групи GEO (Group on Earth Observations) зі створення системи систем спостереження Землі, яка повинна об’єднати моделі, всі наявні джерела даних, а також обчислювальні та людські ресурси для побудови системи систем спостереження Землі GEOSS (Global Earth Observation System of Systems).

 

В Європейському Союзі розробляється та знаходиться на початковому етапі впровадження велика програма Глобального моніторингу в інтересах моніторингу та безпеки (GMES). Програма має на меті створення інформаційних систем підтримки прийняття рішень для установ Європейського Союзу, які системи базуються на інформаційних сервісах моніторингу довкілля (www.gmes.info).

В ІКД НАНУ-ДКАУ накопичено багаторічний успішний досвід розробки сучасних інформаційних технологій інтеграції даних різної природи, геопросторового інтелектуального аналізу та створення розподілених інформаційних систем для задач агромоніторингу та аналізу ризиків стихійних лих на основі даних ДЗЗ.

Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ є активним учасником Української академічної Грід-мережі та Національної програми впровадження Грід-технологій в Україні, в межах якої розробляє Grid-технології для задач екологічного моніторингу та дослідження Землі, що потребують високопродуктивних обчислень.

Фахівці Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ) беруть активну участь у роботі групи WGISS (Working Group on Information Systems and Services) міжнародного комітету CEOS (Committee on Earth Observation Satellites, http://www.ceos.org). Основна мета цієї робочої групи полягає у відпрацюванні інформаційних технологій та створенні інформаційних систем зберігання, обробки та візуалізації геопросторових даних як базових технологічних рішень, призначених для використання та надання результатів обробки даних спостереження Землі зацікавленим користувачам і, зокрема у «систему систем» GEOSS.

Проекти та ініціативи:

1 Sensor Web Pilot Project (http://sensorweb.nasa.gov/NamibiaFlood.html). (За координації UN-SPIDER)
2 Розробка Grid-технологій інтеграції даних різної природи (За підтримки НАНУ-УНТЦ, керівник Куссуль Н.М.)
3 Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER (В межах Національної програми впровадження Грід-технологій)
4 Участь у WGISS