• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Теорія керування складними динамічними системами

Літальні і космічні апарати, ракети-носії, енергетичні установки великої потужності, промислові комплекси хімічної і нафтопереробної промисловості – це складні динамічні системи, що функціонують в умовах невизначеності як щодо їхніх параметрів, так і щодо діючих на них безпосередньо та на вимірні прилади зовнішніх збурень. Системи керування входять до складу вищевказаних складних систем і визначають їх придатність до вирішення поставлених технологічних задач, якість динаміки та рівень їх функціонування. Останнім часом стало очевидним, що гіпотеза про стохастичну природу збурень не є єдиною і не завжди адекватною дійсності.

 

У зв'язку з цим зародився і бурхливо розвивається новий науковий напрям, у рамках якого створюються нові методи розв'язання задач аналізу і синтезу систем керування за умов невизначеності нестохастичної природи, що базується на основі теоретико-множинної інтерпретації невизначеності. При цьому, на відміну від імовірнісного підходу, властивості невизначених величин задаються належністю їх можливих значень відомим множинним оцінкам, зокрема гарантованим інтервалам, як це широко використовується в техніці. Використовується можливість уточнення апріорних множинних оцінок невизначених величин на основі даних вимірювань вихідних координат. Роботи за цим напрямком виконуються у відділі «Керування динамічними системами» у межах тем та проектів НАНУ, а також в рамках спільних російсько-українських проектів ІКД НАН України та НКА України з Інститутом проблем керування РАН і Московським державним університетом. Стосовно розв'язання задач керування орієнтацією космічних апаратів розроблені алгоритми покладені в основу реалізованої системи для космічного апарата «EgyptSat-1», що був розроблений підприємствами космічної галузі України на замовлення уряду Єгипту.

1 Інші напрями досліджень і останні досягнення в Теорії керування
2 Інтелектуальне управління космічними апаратами
3 Управління динамічними системами в умовах невизначеності. Гарантований підхід
4 Математична інтерпретація експериментальних даних