• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Прилади і технології


   

Рівень суспільно-економічного розвитку нашої держави прямо залежить від створення та впровадження новітніх технологій. Наявний доробок показує, що провідною рушійною ланкою розвитку приладобудування та фундаментальних технологічних нововведень є космічні дослідження. Розвиток напрямку щодо створення нових матеріалів, перспективних приладів на нових фізичних принципах та відпрацювання нових технологій обробки даних інтелектуальних датчиків дозволяють забезпечити належний рівень космічних досліджень в Україні. Чільне місце у відпрацюванні та впровадженні перспективних технологій і приладів відіграють контрольно-калібрувальні полігони. Вони дозволять забезпечити калібрування супутникових приладів нового покоління та валідацію отриманих даних.

 

Наразі основна діяльність зі створення приладів для космічних досліджень зосереджена в ЛЦ ІКД (магнітометри, датчики електричного поля, системи збору та обробки наукової інформації, апаратура електроакустичного зондування іоносфери).

Започатковано участь Інституту у розробці перспективних приладів (гіперспектрометр, зоряний датчик, гравіметр). В стадії розробки програма використання апаратури ПОТЕНЦІАЛ на борту космічного апарата СІЧ-2 (запуск у 2011 році).

Дослідження із створення новітніх приладів, матеріалів та технологій здійснюються в ІКД НАН України та НКА України за такими напрямками:

Перспективні технології: 1-4

Космічне приладобудування: 5-7

Космічне матеріалознавство: 8

Контрольно-калібрувальні полігони: 9

1 Наноструктури та нанотехнології
2 Технології обробки даних в сенсорних мережах
3 Технології оцінювання ризиків впливу іонізуючого випромінювання на функціонування супутникових приладів
4 Технології оптимізації в космічних дослідженнях
5 Кріогенно-оптичний датчик для високочутливих гравітаційних вимірів
6 Наноакселерометр
7 Зоряний датчик
8 Закономірності спрямованого твердіння в умовах невагомості
9 Контрольно-калібрувальний полігон супутникової підтримки