• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Аналітична підтримка космічних програм

Інститут здійснює підготовку системних документів, що регламентують провадження космічної діяльності в Україні та її співпрацю з іншими країнами в космічній сфері. Він є одним з розробників Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України (ЗНТКПУ) на 2008-2012 рр. та діючої ЗНТКПУ на 2013-2017 рр.

Підготовлено матеріали проекту Національної космічної програми на 2018-2022 рр., проведено його громадське обговорення, круглі столи та наради з пріоритетних проектів; розроблено пропозиції щодо розвитку наукових і технологічних досліджень в умовах мікрогравітвації, пропозиції та проекти документів з розвитку двостороннього співробітництва з Республікою Польща; забезпечено проведення науково-технічної експертизи проектів Національних космічних програм.

Здійснюються науково-методичний супровід та інформаційно-аналітичне забезпечення ЗНТКПУ. Відповідно до вимог директивних органів України розроблено науково-технічні Звіти про результати виконання ЗНТКПУ; розроблено науково обґрунтовану методологію багатокритеріального аналізу якості космічних проектів і програм (систему науково-технічних та соціально-економічних показників, критерії, методику) для аналізу ефективності виконання ЗНТКПУ та аналітичної підтримки управлінських рішень із стратегічного планування космічної діяльності.  У 2012, 2014, 2016, 2018 роках підготовлено та видано українською та англійською мовами збірники «Космічні дослідження в Україні» (звіт України до міжнародної організації COSPAR), у 2020 році відано збірник англійською мовою.