• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Події

Основні результати досліджень у 2023 року

На засіданні Вченої ради Інституту 7 грудня 2023 року обговорено та ухвалено перелік найважливіших результатів фундаментальних та прикладних досліджень, які отримані науковцями інституту протягом 2023 року при виконанні бюджетних, конкурсних тем та міжнародних та національних грантів. Затверджений перелік передається у Бюро Відділення інформатики для опублікування у звіті ГАГ України.

Детальніше...

Оцінювання ефективності діяльності інституту

Протягом листопада 2023 року відбувалася процедура оцінювання ефективності діяльності Інституту у період 2017-2022 роки відповідно до регламентуючих документів НАН України. До складу комісії  входили:
ПАНКРАТОВА Н. Д., чл-кор. НАН України, д. техн. наук, професор, НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського; АЛПАТОВ А. П., чл.-кор. НАН України, д. техн. наук, професор, Інститут технічної механіки НАН України, ЄРШОВ С. В., д. т. наук,   Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, ЗБРУЦЬКИЙ О. В., д. техн. наук, професор, Центр авіаційних систем НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», ЛОЗИЦЬКИЙ В. Г., д. фіз.-мат наук, Астрономічна обсерваторія КНУ ім. Тараса Шевченка, МІЛІНЕВСЬКИЙ Г. П., д. фіз.-мат. наук, професор, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ,СІМЕНС Едуард,  професор, Центр інженерії та інформації Technologies Anhalt University of Appliced Sciences.
В результаті роботи комісія з оцінювання ухвалила рішення щодо віднесення Інституту та всіх чотирьох відділів до категорії А (загальна підсумкова оцінка 85,3 бали), а також висловила низку рекомендацій. Остаточне рішення ухвалюватиме  Постійна комісія з оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України за науковим напрямом фізико-технічних і математичних наук. Основні параметри діяльності, представлені Інститутом наведені у презентації.

Нагорода молодому співробітнику

У 2023 році Рада молодих вчених (РМВ) НАН України за підтримки Національної академії наук України започаткувала та реалізувала щорічний конкурс "Найкращий молодий вчений Академії".

Серед переможців старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України доктор філософії (PhD) Лавренюк Микола Сергійович.
Поздоровляємо!

Новий завідувач відділу керування динамічними системами

Постановою Президії НАН України від 20 вересня 2023 року  Сальнікова Миколу Миколайовича призначено завідувачем відділу керування динамічними системами Інституту. Ця постанова видана відповідно до подання Інституту та відповідної постанови Бюро відділення інформатики. Губарєв В’ячеслав Федорович продовжує плідно працювати в цьому відділі на посаді головного наукового співробітники.

ДОГОВІР про спільну діяльність

10 жовтня 2023 року підписано договір про організацію та здійснення спільної наукової та науково-технічної діяльності між Інститутом космічних досліджень та Національним центра управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) Договір має на меті спільні заходи, зокрема :

  • проводити спільні дослідження, експерименти, технологічні випробування, здійснювати демонстраційні заходи;
  • організувати та проводити експертну оцінку результатів науково-дослідних робіт, виконання інноваційних проектів, стартапів тощо;
  • утворювати, в разі необхідності, профільні спеціалізовані лабораторії, центри колективного користування науковим, обладнанням, інші наукові підрозділи;

Лекційні курси 2023 року в рамках ініціативи «Основи космічної діяльності»

Шановні колеги!

Запрошуємо на лекційні курси 2023 року в рамках ініціативи «Основи космічної діяльності», пілотна версія якої відбулася восени 2022 року.

 Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС», Інститут космічних досліджень за підтримки Ради з космічних досліджень НАН України планують наступну спрямованість та зміст дистанційних курсів протягом 2023 року.

Передбачаються короткі (3-4 дні, по 3 години) щоквартальні серії лекцій, орієнтовані на конкретну проблему дослідження/використання космосу.

Ідеологія кожного курсу відповідає практичному проєкту, який реалізується або планується реалізувати українськими фахівцями. Залучені до таких проєктів фахівці складатимуть основу колективу лекторів.

Передбачаються також відповіді на питання та інтерактивне обговорення проблем розвитку обговорюваного напряму і вітчизняного космосу загалом. Планується також ознайомлення з виробничою (лабораторною) базою організації, що залучена до виконання тематичного проєкту.

Курс орієнтований на фахівців, які зацікавлені в одержанні знань та навичок із конкретної проблематики, а також студентів, аспірантів, менеджерів, які шукають свій шлях на широкому космічному полі.

Форма проведення: дистанційний онлайн-курс у середовищі Zоом

Мова курсу: українська

Тривалість курсу: 12 годин (3-4 дні)

Після проходження повного курсу слухачі отримують офіційний сертифікат встановленого зразка.

В кінці курсу для учасників передбачена розширена сесія питань та відповідей по всіх темах.

Вартість курсу: 3000 грн (для окремих пільгових категорій слухачів передбачені знижки/безоплатна участь).

Вітаються зауваження, коментарі та пропозиції по вдосконаленню форми та змісту курсу, які будуть враховані при підготовці наступних курсів та програм.

Старт проєкту передбачається у квітні.

До зустрічі на курсі!

Детальніше...
You are here: Головна