• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Архів подій

Довідка про найважливіші наукові результати вчених Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України у 2022 році

У 2022 році в Інституті космічних досліджень отримані найбільш вагомі результати в таких напрямах фундаментальних та прикладних досліджень:

І. Фундаментальні дослідження

 1. Досліджено особливості ідентифікації складних систем за експериментальними даними в умовах невизначеності. Встановлено, що зі збільшенням розмірності апроксимуючої моделі суттєво зростає чутливість оцінки параметрів моделі до похибок. В результаті горизонт якісного прогнозу динаміки складної системи за гранично допустимими моделями зменшується зі збільшенням розмірності генеруючої системи. Вирішення задач керування для таких систем можливе на основі модельного прогнозування з фінітним горизонтом, узгодженим з розмірністю отриманих в результаті ідентифікації моделей. Виконані дослідження мають практичне значення для вирішення різних задач керування системами, для яких математичну модель знаходять методами ідентифікації (чл.-кор. НАН України В.Ф. Губарев).
Read more...

Конкурс на замiщення вакантної посади

Iнститут космiчних дослiджень НАН України та ДКА України оголошує з 15 серпня 2023 року конкурс на замiщення вакантної посади провiдного iнженера  за спецiальнiстю 113 - прикладна математика у вiддiлi #26 "Системних дослiджень космiчної дiяльностi".

 За довiдками звертатися протягом мiсяця за тел. 526-51-88

 Адмiнiстрацiя Iнституту

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з  04 серпня 2023 року конкурс на заміщення вакантних посад  у відділ № 23 «Космічних інформаційних систем та технологій»:

 • молодшого наукового  співробітника за спеціальністю 124 – Системний аналіз та
 • провідного інженера  за спеціальністю 124 – Системний аналіз

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88
Адміністрація Інституту

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з 03 липня 2023 року конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу № 21 Керування динамічними системами.         

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88
Адміністрація Інституту

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з 15 лютого 2023 року конкурс на заміщення вакантної посади головного інженера з НТІ у науково-організаційному відділі.

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88

Адміністрація Інституту

Page 1 of 19

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here: Events Archive of events