• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Події

Нагорода молодому співробітнику

У 2023 році Рада молодих вчених (РМВ) НАН України за підтримки Національної академії наук України започаткувала та реалізувала щорічний конкурс "Найкращий молодий вчений Академії".

Серед переможців старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України доктор філософії (PhD) Лавренюк Микола Сергійович.
Поздоровляємо!

Новий завідувач відділу керування динамічними системами

Постановою Президії НАН України від 20 вересня 2023 року  Сальнікова Миколу Миколайовича призначено завідувачем відділу керування динамічними системами Інституту. Ця постанова видана відповідно до подання Інституту та відповідної постанови Бюро відділення інформатики. Губарєв В’ячеслав Федорович продовжує плідно працювати в цьому відділі на посаді головного наукового співробітники.

ДОГОВІР про спільну діяльність

10 жовтня 2023 року  підписано договір про організацію та здійснення спільної наукової та науково-технічної між Інститутом космічних досліджень та Національним центра управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ) Договір має на меті спільні заходи, зокрема :

  • проводити спільні дослідження, експерименти, технологічні випробування, здійснювати демонстраційні заходи;
  • організувати та проводити експертну оцінку результатів науково-дослідних робіт, виконання інноваційних проектів, стартапів тощо;
  • утворювати, в разі необхідності, профільні спеціалізовані лабораторії, центри колективного користування науковим, обладнанням, інші наукові підрозділи;

Конкурс на замiщення вакантної посади

Iнститут космiчних дослiджень НАН України та ДКА України оголошує з 15 серпня 2023 року конкурс на замiщення вакантної посади провiдного iнженера  за спецiальнiстю 113 - прикладна математика у вiддiлi #26 "Системних дослiджень космiчної дiяльностi".

 За довiдками звертатися протягом мiсяця за тел. 526-51-88

Адмiнiстрацiя Iнституту

 

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з 03 липня 2023 року конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу № 21 Керування динамічними системами.         

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88
Адміністрація Інституту

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з  04 серпня 2023 року конкурс на заміщення вакантних посад  у відділ № 23 «Космічних інформаційних систем та технологій»:

  • молодшого наукового  співробітника за спеціальністю 124 – Системний аналіз та
  • провідного інженера  за спеціальністю 124 – Системний аналіз

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88
Адміністрація Інституту

Лекційні курси 2023 року в рамках ініціативи «Основи космічної діяльності»

Шановні колеги!

Запрошуємо на лекційні курси 2023 року в рамках ініціативи «Основи космічної діяльності», пілотна версія якої відбулася восени 2022 року.

 Українська асоціація високотехнологічних підприємств та організацій «КОСМОС», Інститут космічних досліджень за підтримки Ради з космічних досліджень НАН України планують наступну спрямованість та зміст дистанційних курсів протягом 2023 року.

Передбачаються короткі (3-4 дні, по 3 години) щоквартальні серії лекцій, орієнтовані на конкретну проблему дослідження/використання космосу.

Ідеологія кожного курсу відповідає практичному проєкту, який реалізується або планується реалізувати українськими фахівцями. Залучені до таких проєктів фахівці складатимуть основу колективу лекторів.

Передбачаються також відповіді на питання та інтерактивне обговорення проблем розвитку обговорюваного напряму і вітчизняного космосу загалом. Планується також ознайомлення з виробничою (лабораторною) базою організації, що залучена до виконання тематичного проєкту.

Курс орієнтований на фахівців, які зацікавлені в одержанні знань та навичок із конкретної проблематики, а також студентів, аспірантів, менеджерів, які шукають свій шлях на широкому космічному полі.

Форма проведення: дистанційний онлайн-курс у середовищі Zоом

Мова курсу: українська

Тривалість курсу: 12 годин (3-4 дні)

Після проходження повного курсу слухачі отримують офіційний сертифікат встановленого зразка.

В кінці курсу для учасників передбачена розширена сесія питань та відповідей по всіх темах.

Вартість курсу: 3000 грн (для окремих пільгових категорій слухачів передбачені знижки/безоплатна участь).

Вітаються зауваження, коментарі та пропозиції по вдосконаленню форми та змісту курсу, які будуть враховані при підготовці наступних курсів та програм.

Старт проєкту передбачається у квітні.

До зустрічі на курсі!

Детальніше...

Оголошення про конкурс

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України оголошує з 15 лютого 2023 року конкурс на заміщення вакантної посади головного інженера з НТІ у науково-організаційному відділі.

За довідками  звертатися  протягом місяця  за  тел. 526-51-88

Адміністрація Інституту

Довідка про найважливіші наукові результати вчених Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України у 2022 році

У 2022 році в Інституті космічних досліджень отримані найбільш вагомі результати в таких напрямах фундаментальних та прикладних досліджень:

І. Фундаментальні дослідження

  1. Досліджено особливості ідентифікації складних систем за експериментальними даними в умовах невизначеності. Встановлено, що зі збільшенням розмірності апроксимуючої моделі суттєво зростає чутливість оцінки параметрів моделі до похибок. В результаті горизонт якісного прогнозу динаміки складної системи за гранично допустимими моделями зменшується зі збільшенням розмірності генеруючої системи. Вирішення задач керування для таких систем можливе на основі модельного прогнозування з фінітним горизонтом, узгодженим з розмірністю отриманих в результаті ідентифікації моделей. Виконані дослідження мають практичне значення для вирішення різних задач керування системами, для яких математичну модель знаходять методами ідентифікації (чл.-кор. НАН України В.Ф. Губарев).
Детальніше...
You are here: Головна